Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/927 155553480018.04.2019 Zaļā 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/926 155553480018.04.2019 Vidus 16 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/925 155553480018.04.2019 Rudzu 6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/924 155553480018.04.2019 Mežmalas 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/923 155553480018.04.2019 Gulbju 31 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/922 155553480018.04.2019 Edinburgas 13 Darījumu objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/921 155553480018.04.2019 Audēju 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/920 155553480018.04.2019 Tiltu, Krūzes 7, Tiltu 5 _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/919 155553480018.04.2019 Kalēju _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/918 155553480018.04.2019 Eglaines, Medņu, Eduarda Veidenbauma, Irbju _Elektronisko sakaru būves - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/917 155553480018.04.2019 Babītes _Autoceļi un ielas - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/916 155553480018.04.2019 Strēlnieku 70 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/915 155553480018.04.2019 Teātra 39 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/914 155553480018.04.2019 Meža 61 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/913 155553480018.04.2019 Amatas 4/6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/912 155553480018.04.2019 Valkas _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/911 155553480018.04.2019 Vārnukrogs _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Saskaņot izmaiņas
14-11/910 155544840017.04.2019 Rīgas 54 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/909 155544840017.04.2019 Baltās kāpas 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/908 155544840017.04.2019 Baltās kāpas 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu