Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/307 151873200016.02.2018 Tukuma 32 nav definējams - Akceptēt
14-11/306 151873200016.02.2018 Talsu 31 k-25 Pārvaldes objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/305 151873200016.02.2018 Ventspils 14A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/304 151873200016.02.2018 Žubītes 56 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/303 151873200016.02.2018 Kolkas 3 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/302 151873200016.02.2018 Medņu 104 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/301 151873200016.02.2018 Katedrāles 3A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/300 151873200016.02.2018 Kleistes 1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/299 151873200016.02.2018 19.02.2018 Tirgus 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/298 151873200016.02.2018 Tvaikoņu 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/297 151873200016.02.2018 Vārnukroga ceļs 13 k3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/296 151873200016.02.2018 Rubeņu 35 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/295 151873200016.02.2018 Vasaras 58 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/294 151873200016.02.2018 Cīniju 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/293 151873200016.02.2018 Alejas 2a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/292 151873200016.02.2018 Staiceles 5 _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/291 151873200016.02.2018 Pļaviņu 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/290 151873200016.02.2018 Lašu 5-40 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/289 151873200016.02.2018 Ķemeru 2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atteikt
14-11/288 151873200016.02.2018 Edinburgas 77A Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atteikt