Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2612 154231920016.11.2018 Vāveru 5 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/2611 154231920016.11.2018 Dāvja 48 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2610 154231920016.11.2018 Bērzu 12 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2609 154231920016.11.2018 Brūkleņu 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/2608 154231920016.11.2018 Irbju 13 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/2607 154231920016.11.2018 Baldones 4 k-1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/2606 154231920016.11.2018 Kalnciema 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2605 154231920016.11.2018 Pētera 29 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/2604 154231920016.11.2018 Vārnukroga ceļš 18 k-1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/2603 154231920016.11.2018 Pūces 8, Pūces 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/2602 154231920016.11.2018 Ventspils 66C Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2601 154231920016.11.2018 Medņu 71 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2600 154231920016.11.2018 Slokas 88 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2599 154231920016.11.2018 Vasaras 64 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2598 154231920016.11.2018 Zemeņu 89 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2597 154231920016.11.2018 Zemgales 76 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2596 154231920016.11.2018 Valtera 56 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2595 154231920016.11.2018 Marijas 14 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2594 154231920016.11.2018 Medņu 71 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2593 154231920016.11.2018 Olgas 24A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt