Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1601 153177480017.07.2018 Mastu 1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1600 153177480017.07.2018 Muižas 22A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1599 153177480017.07.2018 Viestura 64 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1598 153177480017.07.2018 Ceru 7A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1597 153177480017.07.2018 Virsaišu 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1596 153177480017.07.2018 Slokas 75 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1595 153177480017.07.2018 Rīgas 56 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1594 153177480017.07.2018 Laimdotas 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1593 153177480017.07.2018 Puķu 46 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1592 153177480017.07.2018 Strēlnieku 30 Izglītības pakalpojumu objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/1591 153177480017.07.2018 Emelīnas 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1590 153177480017.07.2018 Alberta Kronenberga 2B _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1589 153177480017.07.2018 Kolkas 20 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1588 153177480017.07.2018 Vilhelma Purvīša 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1587 153177480017.07.2018 Mellužu 16 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1586 153177480017.07.2018 Dzintaru 36 k-1 dz.17 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1585 153177480017.07.2018 Piestātnes 11A Pārvaldes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1584 153134280012.07.2018 Raiņa 12-4,5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1583 153134280012.07.2018 Gulbju 27 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1582 153134280012.07.2018 Dārzu 27 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2018
PILSĒTAS KARTE