Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumu  Nr.421 „Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 18, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts detālplānojuma projektu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

Publiskā apspriešana notiks no 2018.gada 13.septembra līdz 2018.gada 12.oktobrim.

 

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu varēs iepazīties Jūrmalas „Zemes nama” ēkas 1.stāva vestibilā Edinburgas prospektā 75, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00. Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu no plkst.14.00 līdz 18.00 pie projekta vadītājas R.Ansules 54.kabinetā.

 

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2018.gada 19.septembrī plkst.16.00 Jūrmalā Edinburgas prospektā 75, 30.kabinetā.