Mācību priekšmetu olimpiādes 2017./2018.mācību gadā
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmu) 7.–8.kl. 20.10.2017.  
Vācu valoda 10.–12.kl. 22.11.2017.  
Bioloģija 9.–12.kl. 30.11.2017.  
Angļu valoda 10.–12.kl. 01.12.2017.  
Vēsture 9.–12.kl. 12.01.2018.  
Latviešu valoda un literatūra 8.–9.kl. 15.01.2018.  
Informātika (programmēšana) 8.–12.kl. 16.01.2018.  
Fizika 9.–12.kl. 19.01.2018.  
Filozofija 11.–12.kl. 23.01.2018.  
Latviešu valoda un literatūra 11.–12.kl. 29.01.2018.  
Ekonomika 10.–12.kl. 31.01.2018.  
Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiāde 8.–12.kl. 01.02.2018.  
Matemātika 9.–12.kl. 02.02.2018.  
Ķīmija 9.–12.kl. 06.02.2018.  
Krievu valoda (svešvaloda) 10.–12.kl. 08.02.2018.  
Ģeogrāfija 10.–12.kl. 21.02.2018.  
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2018
PILSĒTAS KARTE