18.decembrī Jūrmalas pilsētas muzejā tradicionāli tika pasniegtas Jūrmalas gada balvas kultūrā.

 

Jūrmalas galveno „Gada balvu kultūrā 2009” saņēma tēlniece Arta Dumpe par pieminekli Aspazijai, kas šī gada novembrī tika atklāts pie Aspazijas mājas Dubultos.

Balvu „Par mūža ieguldījumu Jūrmalas kultūras dzīves veidošanā” saņēma Bulduru kultūras nama direktore Zinaīda Skuja. Zinaīda Skuja ir ilggadēja kultūras darbiniece, talantīga unikālu kultūras projektu organizētāja realizētāja 25 gadu garumā, Jūrmalas mākslinieku un ārzemju izstāžu organizētāja, kas devusi milzu ieguldījumu kultūras saglabāšanā Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas tēla un kultūras popularizēšanā starptautiskā arēnā.

Balvu “Par izcila kultūras projekta realizēšanu” saņēma Jūrmalas mūzikas vidusskola, direktors Svens Renemanis, par 10. Starpatautiskā akadēmiskās mūzikas konkursa ”Jūrmala -2009” organizēšanu. Konkursā vairākos koncertos piedalījās vairāk nekā 110 dalībnieku jauniešu no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, informācija par konkursu izskanēja Krievijā, Baltkrievijā, Somijā un Ukrainā.

 

Balva „Par veiksmīgu jaunradi mūzikas, mākslas, teātra, literatūras u.c. jomās” tika piešķirta scenogrāfam Mārtiņam Kalserim par veiksmīgu scenogrāfiju Jūrmalas teātra izrādēm “Kas norāva lācītim kāju”, “Pūcsspieģelis”, “Kaķpēdiņu bulvāris”, “Trīnes grēki”.

 

Balvu ”Par izciliem sasniegumiem Latvijas un starptautiskajos konkursos” saņēma Jūrmalas mūzikas vidusskolas 6. kokles klases audzēkne Ieva Pērkona. Viņa šogad izcīnīja 2.vietu konkursā Iecavā, 1.vietu starptautiskā Akadēmiskās mūzikas konkursā „Jūrmala 2009”, 1.vietu Latvijas jauno talantu konkursā par T.Reitera balvu, kā arī 1.vietu Pēterburgas Starptautiskā daudzstīgu instrumentu konkursā

 

Balva „Par tradicionālās kultūras saglabāšanu un attīstības veicināšanu” tika piešķirta Majoru kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Tapa” vadītājai Dacei Kalējai par 10.Latvijas Piejūras pilsētu deju kolektīvu festivāla “Soļi smiltīs” organizēšanu Jūrmalā. Šis pasākums ir D.Kalējas ideja – viņa ir 1.festivāla rīkotāja un 10. – jubilejas festivāls, atkal notika Jūrmalā.

 

Balvas „Par izglītojošu jaunatnes kultūras pasākumu un aktivitāšu organizēšanu”  par Jūrmalas pilsētas jauniešu talantu, pilsoniskā patriotisma un jauniešu lomu pilsētas attīstības procesā veicināšanu - projekti „Jauniešu karjeras nedēļa” – „Ietestē profesiju”, „Jauniešu Kultūras diena”, „Augsim Latvijai!”, saņēma Kauguru kultūras nama jauniešu klubs “Experiments”, vadītāja Inga Reimane un Jūrmalas mākslas skolas projekts “Rīta tēja ar Jūrmalu”, autore Dace Ziemele.

 

Balvu „Par pilsētas tēla popularizēšanu un starptautisko sakaru veicināšanu » tika piešķirta Bulduru kultūras namam par starptautisko projektu “Vienā laivā” - Jūrmalas mākslinieku plenēra un izstādes organizēšana Somijā.

 

Balva „Par ieguldījumu kultūras integrācijas attīstībā” tika piešķirta Dubultu ev.lut. baznīcai par garīgās mūzikas koncertu organizēšanu un izstāžu galerijas izveidošanu draudzes namā.

 

Fotogrāfs Jānis Kreicbergs par ilggadīgu ieguldījumu fotomākslas attīstībā Jūrmalā, mākslinieks Imants Ozoliņš par 114 grafiku sērijas  «Jūrmala+ » izveidošanu, Jūrmalas pilsētas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Diāna Josta par teicamu muzeja darbības atspoguļošanu masu mēdijos, fotogrāfs Raivo Freimanis par Jūrmalas kultūras dzīves atspoguļošanu fotoreportāžās, fotostudija «Aspazija» un tās vadītājs Andris Sīmanis  par veiksmīgu Jūrmalas fotomākslinieku darbības popularizēšanu Latvijā saņēma Jūrmalas pilsētas domes Atzinības rakstus.

 

Pateicības rakstus par Jūrmalas pilsētas kultūras pasākumu drošības un kārtības nodrošināšanu 2009. gadā saņēma Valsts policijas Rīgas reģionālās pārvaldes Jūrmalas, Valsts policijas Rīgas reģionālās pārvaldes Jūrmalas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks Helmuts Staško, Jūrmalas Pašvaldības policijas priekšnieks Māris Romanovskis, SIA „Jūrmalas ātrā palīdzība valdes priekšsēdētājas Uldis Ciekurs, SIA „Jūrmalas Gaisma”- valdes priekšsēdētājs Andris Apsītis.