Cikls “Kafija ar Aspaziju”. Dr.art. Baibas Vanagas priekšlasījums “Sieviete, tapdama par mākslinieci, top arī par cilvēku”

Priekšlasījums “Sieviete, tapdama par mākslenieci, top arī par cilvēku” jeb "Latvijas 19.–20. gadsimtu mijas sabiedrības priekšstati par sieviešu pievēršanos mākslai" sniegs ieskatu sieviešu emancipācijas ideju ienākšanā Latvijā 19. gadsimta nogalē.

 

Baiba Vanaga iepazīstinās ar gadsimta mijas sabiedrības priekšstatiem par sieviešu vietu un lomu sabiedrībā un asākajām diskusijām par sieviešu pievēršanos mākslai un profesionālajai darbībai vispār. Disputos par sievietēm un radošajām profesijām gan emancipācijas aizstāvju, gan pretinieku rindās iekļāvās arī daudzi tā laika pazīstami sabiedriskie un kultūras darbinieki. Lekcijā tiks citēti un analizēti spilgtākie Aspazijas, mākslas un literatūras kritiķa Jāņa Asara, žurnālista Friča Kārkluvalka, vācbaltiešu mācītāja Teodora Neandera u.c. izteikumi.

 

Mākslas vēstures doktore (Dr. art.)  Rundāles pils muzeja mākslas pētniecības nodaļas vadītāja Baiba Vanaga šobrīd raksta monogrāfiju par māksliniecēm Latvijā 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā.