Pasākumu afišas
Saulgrieži un Līgo nakts Jūrmalā
20.06.2018 - 23.06.2018
Dzintaru un Kauguru pludmalē
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumu LTV tiešraide uz lielā ekrāna
07.07.2018 - 08.07.2018
Horna dārzā, Jomas ielā 35 un Kauguru kultūras nama pagalmā, Raiņa ielā 110
Vasaras koncerti Horna dārzā
25.06.2018 - 27.06.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Vasaras koncerts Horna dārzā
30.06.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Vasaras koncerts Horna dārzā
15.07.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
11.starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “VOX ANGELICA”
01.07.2018 - 26.08.2018
Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Baznīcas ielā 13
Bērnu vasara Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
03.06.2018 - 26.08.2018
Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
Starptautiskais senioru deju festivāls “Puķu balle”
29.06.2018
Bulduru dārzkopības vidusskolas sporta zālē, Viestura iela 6
Seminārs "No sakāves vietas līdz savai uzvarai"
28.06.2018
Kauguru kultūras nams Raiņa iela 110
Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde “Durvis”
08.06.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas Mākslas skolā, Strēlnieku prospektā 30
Ainava. Abstrakcijas. Anetes Kalniņas gleznas
28.07.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Dagdas parketas stāsti. Zitas Sudņikas gleznojumi uz koka
28.06.2018 - 26.07.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Signes Vanadziņas izstāde “Kurš gadalaiks?”
20.06.2018 - 31.08.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Latvijas čempionāts pludmales futbolā 2018
14.06.2018 - 04.08.2018
Jūrmalas pludmales centrā, Kaiju ielas galā
jūnijs 2018
11 oktobris
2017 gads
trešdiena
09.00
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Jūrmalas Sporta servisa centra 2017.gada budžeta grozījumiem

J.Mucenieks

 1.  

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Jūrmalas MTB velomaratonam

J.Rāfelds

 1.  

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Jūrmalai un sportam”

 

11 oktobris
2017 gads
trešdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas ārkārtas sēdes

 

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-62, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-118, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu un sociālās dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par Būvniecības projektu vadības nodaļas 2017.gada budžeta grozījumiem

A.Lisovskis

 1.  

Par grozījumiem Labklājības pārvaldes pamatbudžetā

L.Grobiņa

11 oktobris
2017 gads
trešdiena
14.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Par grozījumiem Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas 2017.gada budžetā

G.Ose

 1.  

“Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus”

 

 1.  

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā

B.Birzniece

 1.  

Par Būvniecības projektu vadības nodaļas 2017.gada budžeta grozījumiem

A.Lisovskis

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.320 „Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” īstenošanu” un 2018.gada budžeta pieprasījumu

A.Bukins

 1.  

Par dalību “Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta aktivitātes “WiFi4E/ Bezmaksas bezvadu internets eiropiešiem”  atklātā projektu konkursā

M.Rikšis

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lašu ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

V.Zvejniece

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Lielais prospekts 20, Jūrmalā, un Lielais prospekts 20A, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Piltenes ielā 28, Jūrmalā, Piltenes ielā 32, Jūrmalā, Piltenes ielā 36, Jūrmalā un adreses likvidēšanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Grāvju ielā 22, Jūrmalā, Vasaras ielā 23, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadalīšanas apstiprināšanu Dzelzceļa ielā 48/50, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Asaru prospektā 49, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par  būvju nojaukšanu Durbes ielā 25, Jūrmalā

 

 1.  

Par  būves nojaukšanu Edinburgas prospektā 91, Jūrmalā

 

 1.  

Par  būves nojaukšanu Meža prospektā 48 , Jūrmalā

 

 1.  

Par  būves nojaukšanu Kuģu ielā 3, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu  zemesgabalam Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21, Jūrmalā

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmuma Nr.590 “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā” atcelšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu  zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, un Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā iekļaušanu detālplānojuma teritorijā

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Upes ielā 4, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par 2016.gada 27.decembra Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1799 pagarināšanu (Talsu šoseja 31, Jūrmala)

I.Dreika

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sēravotu iela 2, Jūrmalā

 

 1.  

Grozījumi jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumā Nr.22 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību"

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.18 Skolas ielā 32, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rotas ielā 26, Jūrmalā

 

 1.  

Par apbūvēta zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā, 1/16 domājamās daļas atsavināšanu Vārds, Uzvārds

 

 1.  

Par apbūvēta zemesgabala Aizputes ielā 11,Jūrmalā, 1/16 domājamās daļas, atsavināšanu Vārds, Uzvārds

 

 

11 oktobris
2017 gads
trešdiena
17.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5