Pasākumu afišas
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumu LTV tiešraide uz lielā ekrāna
07.07.2018 - 08.07.2018
Horna dārzā, Jomas ielā 35 un Kauguru kultūras nama pagalmā, Raiņa ielā 110
Vasaras koncerti Horna dārzā
25.06.2018 - 27.06.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Vasaras koncerts Horna dārzā
30.06.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Vasaras koncerts Horna dārzā
15.07.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
11.starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “VOX ANGELICA”
01.07.2018 - 26.08.2018
Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Baznīcas ielā 13
Bērnu vasara Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
03.06.2018 - 26.08.2018
Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
Starptautiskais senioru deju festivāls “Puķu balle”
29.06.2018
Bulduru dārzkopības vidusskolas sporta zālē, Viestura iela 6
Seminārs "No sakāves vietas līdz savai uzvarai"
28.06.2018
Kauguru kultūras nams Raiņa iela 110
Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde “Durvis”
08.06.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas Mākslas skolā, Strēlnieku prospektā 30
Ainava. Abstrakcijas. Anetes Kalniņas gleznas
28.07.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Dagdas parketas stāsti. Zitas Sudņikas gleznojumi uz koka
28.06.2018 - 26.07.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Signes Vanadziņas izstāde “Kurš gadalaiks?”
20.06.2018 - 31.08.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Latvijas čempionāts pludmales futbolā 2018
14.06.2018 - 04.08.2018
Jūrmalas pludmales centrā, Kaiju ielas galā
jūnijs 2018
12 oktobris
2017 gads
ceturtdiena
10.00
Jūrmala
12 oktobris
2017 gads
ceturtdiena
11.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par grozījumiem Kultūras nodaļas budžetā

D.Liepiņa

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas muzeja filiāles Aspazijas māja digitalizācijas projekta atlikuma izlietojumu kultūras nozares attīstības mērķiem saskaņā ar Jūrmalas pilsētas plānošanas dokumentiem

 

 1.  

Par priekšlikumiem izmaiņām Pumpuru vidusskolas apstiprinātajā ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

I.Kausiniece

 1.  

Par grozījumiem sākumskolas „Taurenītis” 2017.gada maksas pakalpojumu, pamatbudžeta un valsts mērķdotācijas tāmēs

S.Limba

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas 2017.gada pamatbudžeta ekonomisko klasifikācijas kodu grozījumiem

A.Annuškāns

 1.  

Par grozījumiem Vaivaru pamatskolas ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

D.Jonas

 1.  

Par priekšlikumiem izmaiņām Jūrmalas Alternatīvās skolas apstiprinātajā Ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

E.Blūms

 1.  

Par Jaunatnes un starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmu+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) projekta „Exploring Nature and Environmental Issues” (Dabas un vides problēmu izpēte) noslēgumu

Z.Tarasenko

 1.  

Par budžeta grozījumiem Jūrmalas sākumskolas „Atvase” 2017.gada ieņēmumu-izdevumu tāmē

M.Vīnberga

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta „Izstādes „Bērns kūrortā” modernizācija un pieejamības nodrošināšana” noslēgumu

S.Prohodko

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas muzeja 2017. gada budžeta ekonomiskās klasifikācijas kodu grozījumiem

 

 1.  

Par konceptuālu atbalstu tērpu iegādei Jūrmalas Kultūras centra radošajiem kolektīviem

P.Vilkaste

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Kultūras centra 2017.gada budžeta programmā „Iestādes uzturēšanas un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana”

M.Upeniece

 1.  

Viena audzēkņa izmaksas vispārējās izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs

I.Brača

 1.  

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali 2017.gada septembra - decembra mēnešiem

 

 1.  

Par papildu finansējumu piešķiršanu Ķemeru pamatskolai 2017./2018. mācību gadam

S.Seņkina

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” grozījumiem ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam Nr. 09.21.1.

I.Aroniete

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” 2017.gada budžeta grozījumiem

O.Poldsepa

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” 2017.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē Nr.09.20.1.

A.Auziņa

 1.  

Par budžeta grozījumiem Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam, papildus finansējuma nepieciešamību

E.Majore

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Mūzikas vidusskolas ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

G.Liepiņa

 1.  

Par Būvniecības projektu vadības nodaļas 2017.gada budžeta grozījumiem

A.Lisovskis

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Austras koks” budžeta izmaiņām, papildus līdzekļu pieprasījumu

I.Černaja

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Mākslas skolas 2017.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē

T.Vaišļa

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” 2017.gadā piešķirto finansu līdzekļu pārkārtošanu

V.Klāsone

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas 2017.gada budžeta izmaiņām

Z.Tarasenko

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” 2017.gada budžeta grozījumiem

A.Berkoviča

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Valsts ģimnāzijas budžeta tāmē 2017.gadā

S.Rone

 1.  

Par Jūrmalas Sporta skolas ekonomisko klasifikācijas kodu pārkārtojumiem

S.Bērziņš

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

S.Verze

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas 2017.gada budžeta grozījumu priekšlikumiem

A.Dipnere

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas 2017. gada  pamatbudžeta, mērķdotācijas un maksas pakalpojumu tāmēs

A.Zubkovska

 1.  

Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem

S.Brence

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas Centrālās bibliotēkas 2017.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē

 

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” grozījumiem 2017.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē

L.Kravale

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” 2017.gada budžeta grozījumiem

I.Jofe

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Madara” grozījumiem 2017.gada budžetā

M.Šteimane

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas 2017.gada budžeta grozījumiem

I.Skudra

 1.  

Par Jūrmalas vakara vidusskolas 2017.gada budžeta ekonomisko klasifikācijas kodu pārkārtojumiem

V.Reisa

12 oktobris
2017 gads
ceturtdiena
18.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5