Pasākumu afišas
Kino Jūrmalā marta mēnesī
04.03.2018 - 25.03.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas ielā 35 un Kauguru kultūras nams, Raiņa ielā 110
Ciklā "Veiksmes akadēmija" tikšanās ar Daci Straumi
09.03.2018
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
MAČO. Stand-up komēdija - vīrišķības tests divās daļās
16.03.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Izrāde “Kā Sarkangalvīte ar Vilku spēlējās”
04.03.2018
Jūrmalas teātris, Muižas ielā 7
Izrāde "Tuntuļu Jurītis"
11.03.2018
Jūrmalas teātris, Muižas ielā 7
Kino Jūrmalā februāra mēnesī
03.02.2018 - 25.02.2018
Jūrmalas Kultūras centrām Jomas ielā 35 un Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Kino - Kriminālās ekselences fonds
10.03.2018 - 11.03.2018
Jūrmalas Kultūras centrām Jomas ielā 35 un Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Aicina Jūrmalas Džeza klubs!
23.03.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Brīvdienu mūzika
21.01.2018 - 20.05.2018
Dzintaru koncertzālē, Turaidas ielā 1
Oļģerta Kraukļa akvareļu izstāde “Piekrastes romantika”
22.02.2018 - 29.03.2018
Aspazijas mājā, Z.Meierovica prospektā 18/20
Dzintara Malkauss foto izstāde "Nereālā realitāte - Bangladeša"
02.02.2018 - 01.03.2018
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Izstāde "Siltais Zīmuls"
19.01.2018 - 14.03.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Mākslas akcija "Vēstule no Jūrmalas Mākslinieku nama"
09.01.2018 - 31.03.2018
Jūrmalas Mākslinieku nams Muižas iela 6
Eiropas meiteņu basketbola līgas čempionāts 2018
01.03.2018 - 04.02.2018
Sporta namā "Taurenītis"
februāris 2018
26 oktobris
2017 gads
ceturtdiena
10.00
26 oktobris
2017 gads
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
11.00 1. Darba kārtības apstiprināšana G.Truksnis
11.05 2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” I.Dzene
  3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
11.10 4. Saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” A.Lindermane
  5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”
11.15 6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu” I.Brača
11.20 7. Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu G.Ušpele
  8. Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2018.gada aktivitāšu īstenošanā
  9. Par dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas „Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekta „Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” īstenošanu
11.30 10. Saistošie noteikumi „Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus” L.Stāmere
  11. Saistošie noteikumi „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos”
11.35 12. Par dalību „Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) aktivitātes „WiFi4E/Bezmaksas bezvadu internets eiropiešiem” atklātā projektu konkursā” M.Rikšis
11.40 13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.112 „Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem” J.Rāfelds
  14. Par sporta kluba līdzfinansēšanu
11.45 15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.320 „Par Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” īstenošanu A.Bukins
11.50 16. Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem S.Brence
11.55 17. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta „Izstādes „Bērns kūrortā” modernizācija un pieejamības nodrošināšana” noslēgumu I.Baumane
       
12.00 18. Par atļauju Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei „Sprīdītis” pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) K.Andersone
12.05 19. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-210, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu G.Kovaļevska
  20. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-104, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
  21. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-414, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
  22. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-101, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
  23. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 69A-4, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
  24. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-29, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu
  25. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-34, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu
  26. Par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-39, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu
  27. Par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-51, 53, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu
  28. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-52, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu
  29. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-66, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu
  30. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-73, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu
  31. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-78, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu
  32. Par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-91, 92, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu
  33. Par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-111, 112, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
  34. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-113, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
  35. Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 57-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
  36. Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
  37. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63k-3-5, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
  38. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Slokas ielā 63k-3-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
  39. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Slokas ielā 63k-3-16, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
  40. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Tukuma ielā 12-6, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
  41. Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
  42. Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-62, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
  43. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-118, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu un sociālās dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu
12.15 44. Par būvju nojaukšanu Durbes ielā 25, Jūrmalā V.Zvejniece
  45. Par būves nojaukšanu Edinburgas prospektā 91, Jūrmalā
  46. Par būves nojaukšanu Kuģu ielā 3, Jūrmalā
  47. Par būves nojaukšanu Meža prospektā 48, Jūrmalā
  48. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
  49. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Asaru prospektā 49, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
  50. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadalīšanas apstiprināšanu Dzelzceļa ielā 48/50, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
  51. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Grāvju ielā 22, Jūrmalā, un Vasaras ielā 23, Jūrmalā
  52. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lašu ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
  53. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Lielais prospekts 20, Jūrmalā, un Lielais prospekts 20A, Jūrmalā
  54. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Piltenes ielā 28, Jūrmalā, Piltenes ielā 32, Jūrmalā, Piltenes ielā 36, Jūrmalā un adreses likvidēšanu
  55. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21, Jūrmalā
  56. Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmuma Nr.590 “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā” atcelšanu
  57. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, un Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā iekļaušanu detālplānojuma teritorijā
  58. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā apstiprināšanu
  59. Par detālplānojuma zemesgabalam Upes ielā 4, Jūrmalā apstiprināšanu
12.25 60. Par 2016.gada 27.decembra Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1799 pagarināšanu S.Brauere
  61. Par zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, daļas nomu
  62. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumā Nr.22 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību"
  63. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sēravotu ielā 2, Jūrmalā
  64. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rotas ielā 26, Jūrmalā
  65. Par apbūvēta zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā, 1/16 domājamās daļas, atsavināšanu
  66. Par apbūvēta zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā, 1/16 domājamās daļas, atsavināšanu
  67. Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
  68. Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
  69. Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu
  70. Par zemesgabala Skolas ielā 27, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai
  71. Par pašvaldībai piederošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošajām dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupām piekrītošajām zemesgabala domājamām daļām
  72. Par dzīvokļa īpašuma Nr.18, Skolas ielā 32, Jūrmalā, atsavināšanu
  73. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.430 „Par līguma noslēgšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0202, Jūrmalā, daļas 130m2 platībā nomu”
  74. Par piekrišanu telpas Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, nodošanai bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām
26 oktobris
2017 gads
ceturtdiena
15.00
Grāmatas “Andrejs Ģērmanis. Gleznas. Akvareļi. Zīmējumi” atvēršanas svētki
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29

Apgādā “Madris” iznākusi gleznotājam un kultūrvēsturniekam Andrejam Ģērmanim veltīta grāmata “Andrejs Ģērmanis. Gleznas. Akvareļi. Zīmējumi”, kas tapusi Jūrmalas pilsētas domes projekta “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros. Grāmatai ir plašs paša mākslinieka ievads un mākslas zinātnieces, LMA docentes Aigas Dzalbes eseja, tajā ietvertas ap 100 darbu reprodukcijas, kas raksturo Andreja Ģērmaņa daiļradi no viņa diplomdarba LMA līdz jaunākajiem darbiem. Grāmatas atvēršanas svētki notiks Jūrmalas pilsētas muzejā 26. oktobrī pl. 15.00.

 

Ar vērienīgu izstādi Jūrmalas pilsētas muzejā 2016. gadā Andrejs Ģērmanis (dz. 1941.g.) atzīmēja savu dzīves jubileju, kad arī radās doma Jūrmalai un Latvijai tik nozīmīgas kultūrvēsturiskas personības daiļradi un gana interesanto biogrāfiju iemūžināt grāmatā.

Mākslas zinātniece Aiga Dzalbe grāmatā raksta: Andreja Ģērmaņa radošo darbību nav iespējams nošķirt no viņa dzīvesstāsta, jo abās jomās – vārda un krāsu mākslā – ir jaušama viņa vitalitāte un interese par dzīvi, īsā saite starp “es” un “apkārtējā pasaule”. Viņa grafikās, akvareļos un eļļas krāsu darbos uz audekla attēlota mēdz būt apkārtnotiekošā dzīve, kāda tā ir, respektējot faktu, ka katram ir savs redzējums, un tas šo dzīvi padara vēl jo interesantāku un vērtīgāku. Andreja darbi liecina par autora kā neglābjama optimista redzējumu.

Gandrīz viss Ģērmaņa līdzšinējais radošais mantojums – gleznas, akvareļi, grafikas, tušas un ogles zīmējumi iekļaujas reālistiskas mākslas ietvarā, kaut gan nereti kolorīts tiek apzināti kāpināts un objektu atveidus paspilgtina stilizācija. Manuprāt, labākie no mākslinieka darbiem ir tie, kurus piestrāvo impresionistiskas gaismas spēles un autora dzīvesprieks. Tādēļ tēmām un sižetiem nav lielas nozīmes – īsts gleznotājs var aizrautīgi un ar baudu gleznot jebko: izbērtus dāliju gumus, saulsardzenes mežmalā, koku lapotni, jūras malu, siļķu ēdājus vai dāmas ar sasārtušiem vaigiem, paceļot spicglāzītes pie saulaina brīvdabas viesību galda.

Žanriski aptverot mākslinieka daiļradi, jāsecina, ka tajā skaitliski līdzīgās proporcijās mierīgi līdzās pastāv portrets, pašportrets, ainava, marīna, klusā daba un dažādās vidēs, gaismās un krāsu niansēs izspēlēts akts, kas nereti  balansē uz portreta robežas. Šajā klāstā īpaši izcelt gribētos portretu un ainavu. Portreti, kas bieži ir bagātināti ar sadzīviskiem elementiem, ļauj novērtēt mākslinieka īpašās vērotāja spējas un prasmi trāpīgi notvert smalkas, izteiksmīgas nianses līdzās esošo cilvēku sejās un ķermeņa valodā.”

Grāmatas dizainu veidojis Andris Lamsters, fotogrāfs Ojārs Martinsons, Andreja Ģērmaņa un Aigas Dzalbes teksts.

 

Informāciju sagatavoja:

 

Guna Kalnača, Jūrmalas pilsētas muzeja izstāžu un ekspozīciju kuratore, Guna.kalnaca@jurmala.lv,tālr. +371 29112872

 

   

Pašportrets Tukumā. 2015. Audekls, eļļa.      Saullēkts. 2008. Audekls, eļļa.

26 oktobris
2017 gads
ceturtdiena
18.00
Majoru sporta laukumā Rīgas ielā 1
Cigun nodarbība
06.09.2017 - 11.11.2017
Tēlnieka Egona Peršēvica personālizstāde „Бaидиес!”
Jūrmalas Kultūras centrā Jomas ielā 35
Tēlnieka Egona Peršēvica personālizstāde „Бaидиес!”

Lai gan izstāde ir veltīta lielajām bailēm no briesmu pilnās nākotnes, un tieši tāpēc mākslinieks tai devis atbilstošu nosaukumu „Бaидиес!”, pats izstādes autors stāsta: „Pasaule ir briesmu pilna, un cilvēki jau gandrīz gadsimtu tīri teorētiski ir spējīgi iznīcināt visu dzīvo uz zemes ļoti īsā laikā,bet dzīve turpinās, cilvēki turpina priecāties, mīlēt un dzemdēt bērnus, kas turpinās priecāties, dzīvot un mīlēt! Izstādes darbi ir pozitīvi un mīļuma pilni – tā ir mana atbilde panikai un bailēm no briesmīgās nākotnes.” 
Tēlnieks savā personālizstādē paredzējis iekļaut darbus, kas reflektē uz sabiedrībā valdošo paniku un bailēm no draudošā kara. Visi šajā izstādē skatāmie darbi runā par neizbēgamā kara tēmu, kas ļoti sasaucas ar aukstā kara laikā valdošo sabiedrības noskaņojumu, kad cilvēki tika biedēti ar lielo briesmīgo „bubuli”, kas kuru katru brīdi nāks un darīs savus necilvēcīgos posta darbus. Šī izstāde ir skats no malas uz lielo puiku spēlītēm, kurās mēs visi esam spiesti piedalīties.
Tēlnieka Egona Peršēvica personālizstādes „Бaидиес!” atklāšanu ar savas ekskluzīvās produkcijas degustāciju atbalsta Alus darbnīca Labietis.

Ieeja bez maksas.
 

07.09.2017 - 03.12.2017
Vitālija Jermolajeva izstāde “Gaismas enerģija”.
Mākslas galerijas gleznu teātra „ART” rezidencē „INNER LIGHT” Omnibusa ielā 19

Ieejas maksa 3 eiro. Pensionāriem un skolēniem, uzrādot apliecību, 1 eiro.

08.09.2017 - 30.10.2017
Kauguru bibliotēkā Engures ielā 4a
12.09.2017 - 03.02.2018
Izstāde “Rainis un Ibsens”
Raiņa un Aspazijas vasarnīcā, J.Pliekšāna ielā 5/7

Izstādes tēma “Rainis un Ibsens” iezīmē abu autoru dažādās saskares jomas. Ibsena loma Raiņa dzīvē ir īpaša. Dzejnieka tapšanas posmā tieši Ibsena personības iespaids dziļi ietekmē Raini. Izsūtījumā Slobodskā viņš pārtulko Ibsena lugu “Svētki Solhaugā”. Vēlākajos gados, veidojot savu drāmas teoriju, Rainis vienmēr atgriežas pie Ibsena kā svarīga atskaites punkta. Izstādē sastopas divi dramaturgi, kuri izteic sava laikmeta idejas. 

Vitrīnās eksponēti oriģināli – fotoattēli, grāmatas no Raiņa un Aspazijas personiskās bibliotēkas ar dzejnieka piezīmēm u.c., kas atklās šo darbu aktualitāti mūsdienās un rosinās saskatīt Ibsena un Raiņa ideju dzīvotspēju.

Izstādē eksponēti materiāli no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma.

Izstādes kuratore - Astrīda Cīrule.
Mākslinieks – Ints Sedlenieks.

22.09.2017 - 30.12.2017
Albertam Kronenbergam 130. Izstāde “Kronenbergs. Lietu stāsti.”
Aspazijas mājā Z. Meierovica prospektā 18/20

Lietas runā. Tās piepilda klusumu.Tās runā dažādās balsīs – gan humorpilnā, rotaļīgā, romantiskā, gan nopietnā. Priekšmeti stāsta par sevi, par cilvēkiem, kas tās radījuši, lietojuši un atstājuši mums kā liecību par savu LAIKU un DARBU.

Aspazijas mājas lietu klusumam uz laiku pievienosies arī pazīstamā jūrmalnieka – mākslinieka un rakstnieka Alberta Kronenberga lietas. Viņa zīmējumi un dzejoļi bijuši kopā ar vairākām latviešu paaudzēm. Daudziem mīļi autora uzburtie tēli — Mazais ganiņš, Tuntuļu Jurītis, Pieci kaķi un citi pasaku varoņi. Māksliniekam piederējušie priekšmeti liks mums iejusties viņa  Pasaulē, lai lietās varētu saklausīt to stāstu par 20.gs. laimīgajiem 20. un 30. gadiem – laiku, kas Kronenberga dzīvē bijis spožākais.

Alberta Kronenberga 130. jubilejas gadā satiksies veci draugi un kaimiņi -  Aspazija un Kronenbergs. Abi – mūsu nācijai nozīmīgi, katrs ar savu devumu, svarīgi arī šodien.

02.10.2017 - 01.11.2017
Gleznotāja Valda Buša (1924-2014) ceļojošā gleznu izstāde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

No 2. oktobra līdz 1. novembrim Jūrmalas pilsētas domes vestibilā apmeklētājiem būs atvērta gleznotāja Valda Buša (1924-2014) darbu izstāde. Mākslinieks savās ainavās bieži pievērsies rudens noskaņām, košo lapu dzidrumam, miglas aizplīvurota labības lauka dzeltenumam, rudens ziedu krāšņumam. Domes vestibilā  redzēsim darbus no 1970-tajiem gadiem līdz pat dzīves pēdējos gados greznotajiem. Izstāde pavasarī uzsāka savu ceļu pa Jūrmalas skolām un kultūras iestādēm un ik mēnesi bija skatāma citā vietā,  tā noslēgsies novembrī A. Kronenberga Slokas bibliotēkā. Izstāde notiek Jūrmalas pilsētas domes atbalstītā projekta “Mākslinieka Valda Buša radošā mantojuma popularizēšana Jūrmalas pilsētā” ietvaros .

Valdis Bušs bija viens no Jūrmalas mākslinieku grupas dibinātājiem un tās vadītājiem, neapšaubāma autoritāte mākslinieku vidū, viņa izstādes vienmēr bija skatītāju gaidītas. Mākslinieks atstājis bagātu mantojumu, šobrīd gleznotāja daiļrades pētniece mākslas zinātniece Edvarda Šmite ir apzinājusi ap 5000 dažādās tehnikās gleznotus darbus un skices, daļa no tiem apkopoti  2014. gadā  ar Jūrmalas pilsētas domes atbalstu  izdotajā grāmatā “Valdis Bušs. Māksla. Atziņas. Versijas”.

Svētdien, 29. oktobrī mākslinieka laikabiedri un viņa daiļrades cienītāji laipni aicināti uz Valda Buša darbnīcu Bulduros, Muižas ielā 6, kur no 12.00 līdz 16.00 notiks kārtējā atvērto durvju diena un tikšanās ar mākslas zinātnieci Edvardu Šmiti.

 Izstāde Jūrmalas pilsētas domes vestibilā Jomas ielā 1/5 būs skatāma līdz 1. novembrim domes darba laikā pirmdien no 8.30 līdz 18.00, otrdien, trešdien un ceturtdien no 8.30 līdz 17.00, piektdien no 8.30 līdz 16.00.

 

Atbalsta: Jūrmalas pilsētas dome, biedrība Sidegunde, Jūrmalas mākslas skola, Jūrmalas pilsētas muzejs

 

Informāciju apkopoja:

 

Guna Kalnača,

Jūrmalas pilsētas muzeja izstāžu un ekspozīciju kuratore, tālr. +371 29112872

 

     

Rudens. 1975.g. Audekls, eļļa                                      Rudens. 2003.g. Audekls, eļļa

03.10.2017 - 28.10.2017
Cikls “Iepazīsti Latvijas jaunieti”. Madaras Vītolas fotoizstāde “Portreti”
Kauguru kultūras namā Raiņa ielā 110

04.10.2017 - 29.10.2017
Rolanda Beitnera gleznu un Elitas Pureniņas tēlniecības darbu izstāde
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29

Jūrmalas pilsētas muzejā no 4. oktobra skatāma gleznotāja un stāstnieka Rolanda Beitnera un viņa kundzes tēlnieces Elitas Pureniņas darbu kopizstāde. Lai arī Rolands Beitners aizgāja mūžībā jau 2006. gadā, tikai šogad apgādā Madris iznāca viņa atmiņu grāmata “Jūras romantiķa memuāri” ar kultūras socioloģes  Dagmāras Beitneres - Le Gallas priekšvārdu un pēcvārdu. Atmiņu grāmatā daudz spilgtu raksturu, cilvēku un vides tēlojumu, kas parāda Latviju dažādos laikmetos – kā brīvvalsti un okupētu zemi.

Andrejs Ģērmanis izstādes ievadā raksta: Rolands Beitners (1917. – 2006.) dzimis Helsinkos pirmā Pasaules kara laikā. Kad ģimene atgriezās mājās Asaros, bija proklamēta neatkarīga Latvija, un Rolands bija tikpat kā jaunās Latvijas vienaudzis. Tāds viņš arī jutās un, neraugoties uz zināmu asiņu sajaukumu, visu mūžu sirdī turēja latvisko patriotismu.

Mākslinieka, Mākslinieku savienības biedra Rolanda Beitnera veidošanās ceļš visai pretrunīgajos ģeopolitiskajos apstākļos 30-jos un 40-jos gados gāja caur divām augstskolām – Latvijas Universitātes Arhitektūras fakultāti un Latvijas (PSR) Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļu. Par labo glezniecības skolu liecina daudzās dabas studijas ar jūras un Lielupes motīviem, klusās dabas un aktu gleznojumi. Bet Beitners kā mākslinieks juta sevī arī iekšēju vajadzību pēc monumentalitātes un ekspresijas, pēc tām izpausmēm, kas gleznotāja audeklus it kā elektrizē, dabas vērojumam pievienojot subjektīvas un temperamentīgas notis. Savu lomu nospēlēja arī apstāklis, ka Rolanda Beitnera radošais un maizes darbs bija saistīts ar Dekoratīvās mākslas kombinātu, kur viņš kā dekoratīvu darbu autors, bieži kopā ar Elitu Pureniņu un citiem līdzautoriem, veica grafiskos un metāla darbus, atraisoties izteiksmes līdzekļu daudzveidībā interjeru un vides mākslinieciskajā organizēšanā. Rolanda Beitnera darbi atrodas vairākos Latvijas muzejos un privātkolekcijās mūsu valstī un ārzemēs. Izstādē eksponētie Rolanda Beitnera darbi pārstāv dažādus posmus un žanrus viņa daiļradē.                

Tēlniece un metālmāksliniece Elita Pureniņa (dz. 1924. g.) dzimusi skolotāju ģimenē, 1952. gadā Beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas Tēlniecības nodaļu ar diplomdarbu „Mākslinieka Artura Lapiņa portrets” (vadītājs T. Zaļkalns). Izstādēs piedalās kopš 1952.gada, Mākslinieku savienības biedre kopš 1956.gada. Kā saka pati māksliniece, viņa mācījusies pie trim lielajiem latviešu meistariem –Teodora Zaļkalna, Kārļa Zemdegas, Emīla Meldera. Vēlāk viņas darbalauks saistījās ar bronzu, kaparu, alumīniju. Elita Pureniņa kopā ar vīru Rolandu Beitneru strādāja dekoratīvās mākslas kombinātā un ir piedalījusies ne vienas vien sabiedriskas telpas interjera veidošanā Latvijā, tostarp Jūrmalā – Ķemeru aptiekai un tūristu bāzei „Vaivari”. Dekoratīvs metālkalums „Zem ābeles” veidots Ogres dārzkopības izmēģinājumu stacijai, bet Aviācijas institūtam Rīgā veidota vērienīga vēsturisku personu galerija. Pureniņa darinājusi arī Jaņa Rozentāla, Alfrēda Jaunušāna, Augusta Deglava, Arnolda Deglava, Alfrēda Amtmaņa - Briedīša, Lilijas Ērikas un citus portretus. Viņas sniegums saglabāts Jūrmalā, Ogrē, Kuldīgas novada Vilgalē, Jēkabpilī, Skaistkalnē un citur Latvijā. Abu mākslinieku darbi galvenokārt tapuši viņu darbnīcā Vaivaros.”

Izstādē eksponēti darbi no Jūrmalas pilsētas muzeja mākslas krājuma, LU Akadēmiskās bibliotēkas krājuma, kā arī no privātām kolekcijām.

Rolanda Beitnera gleznu un Elitas Pureniņas tēlniecības darbu izstāde Jūrmalas pilsētas muzejā (Tirgoņu iela 29, Majori) skatāma no 4. līdz 29. oktobrim. Izstādes atklāšana ar grāmatu apgāda Madris piedalīšanos 5. oktobrī pl. 16.00.

Muzeja darba laiks: P., O. – slēgts, T. – Sv. no 10:00 – 17:00. Ieeja – bez maksas.

 

Informāciju sagatavoja:

Guna Kalnača, Jūrmalas pilsētas muzeja izstāžu un ekspozīciju kuratore

 

      

Rolands Beitners. Laivas. 1957.g. Kartons, eļļa.             Elita Pureniņa. Straumes. 20.gs. 80.-tie gadi. Kapars.

04.10.2017 - 29.10.2017
Jevgenija Pugina fotoizstāde “Mana jūra”
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29

Jūrmalas pilsētas muzejā visu oktobri skatāma fotogrāfa marīnista Jevgenija Pugina darbu retrospekcija “Mana jūra”, tajā redzēsim viņa labāko darbu izlasi, kas tapusi apmēram trīsdesmit gadu laikā. Fotogrāfs iemūžinājis gan vecās zvejas laivas Kauguros un Bigauņciemā, gan vasaras un ziemas noskaņas pie jūras. Izstādē būs skatāmi arī izcilo gleznotāju marīnistu Eduarda Kalniņa un Staņislava Kreica portreti.

Izstādes ievadā gleznotājs Andrejs Ģērmanis raksta: “Nu jau daudzu gadu garumā 1955. gadā dzimušais fotomākslinieks Jevgenijs Pugins attīsta un pilnveido savu skatījumu uz pasauli, cilvēkiem un sev tik mīļo Baltijas jūru. Fotogrāfijai sācis pievērsties 1970 - tajos gados, apgūstot šī amata pamatus patstāvīgi un apmeklējot fotoklubus „VEF” un „Rīga”. Pakāpeniski šī aizraušanā pārtapusi par pamatprofesiju. Pirmās Pugina fotogrāfijas tika publicētas laikrakstā „Rīgas Balss” jau tad, kad viņš mācījās vidusskolā.         

1982. un 1983.gadā ar izteiksmīgu mākslinieces Maijas Tabakas portretu Jevgenijs Pugins kļuva par laikraksta „Jūrmala” fotokonkursa laureātu. No 1983. līdz 1988. gadam Pugins, strādājot par fotokorespondentu Preses aģentūras „Novosti” Latvijas nodaļā līdztekus tiešajam darbam nodarbojās ar mākslas fotogrāfiju, pārsvarā pievērsdamies jūras ainavām. Viņš ilgus gadus draudzējās ar māksliniekiem gleznotājiem Eduardu Kalniņu, Aleksandru Zviedri, Staņislavu Kreicu, Nikolaju Karagodinu, Alekseju Fjodorovu, Vladimiru Kozinu. Mākslinieku padomi palīdzējuši Puginam pilnveidot meistarību kompozīcijas un krāsu harmonijas ziņā marīnas žanra darbos”.

Pie katra darba, kamēr tas nonāk izstādē, autors strādā ilgstoši, pēc savas gadu gados izkoptas metodikas. Viņš saka, ka attēls vispirms rodas galvā, tad seko vietas meklējumi un tikai pēc tam fotogrāfija. Izstādē darbiem bieži ir minēti divi gadskaitļi, pirmais – kad kadrs ticis uzņemts, otrais – kad tas apstrādāts un kopēts. Nereti intervāls starp fotografēšanas brīdi un jau gatavu darbu ir pat 30 gadi. Bieži tiek veidotas arī fotokolāžas, kā tas ir ar Eduarda Kalniņa portretu, kur viņš attēlots uz savas gleznas fona.

2006. gadā pēc Jevgēņija Pugina iniciatīvas Jūrmalas pilsētas muzejā sāka rīkot marīnistu darbu izstādes. Viņš ir Latvijas Mākslinieku savienības un Latvijas Žurnālistu savienības biedrs, tāpat Jūrmalas fotostudijas „Aspazija” un Jūrmalas mākslinieku biedrības biedrs.

Jevgenija Pugina darbu retrospekcija “Mana jūra” Jūrmalas pilsētas muzejā būs apskatāma no 2017.gada 4. oktobra līdz 29. oktobrim. Muzeja darba laiks: P., O. – slēgts, T. – Sv. no 10:00 – 17:00. Ieeja – bez maksas.

 

Informāciju sagatavoja:

Guna Kalnača, Jūrmalas pilsētas muzeja izstāžu un ekspozīciju kuratore

guna.kalnaca@jurmala.lv, tālr. +371 29112872

 

    

Rīgas jūras līča regate. Pagriezienā. 2014./2017.g.        Pirmais sniegs Majoros. 1998./2011.g.

05.10.2017 - 26.11.2017
Jūrmalas pilsētas muzeja mākslas krājuma izstāde “Mežs”
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29

Ludolfs Liberts "Bērzi",20.gs.20.gadi, 70 x 50 cm, kartons/eļļa

 

Mežs un koki ir neatņemama Jūrmalas ainavas sastāvdaļa. Pludmali ieskauj kāpas ar priežu meža joslu, kas, attālinoties no krasta līnijas, pāraug jauktu koku mežos. Tas nav izrauts fragments no apkārtējās ainavas, tas ir kaut kas svēts un saudzējams, bez kā cilvēku eksistence uz šīs planētas nebūtu iespējama. Katra mākslinieka radītais meža tēls ir atšķirīgs. Tēlojums var iegūt simbola nozīmi, paust nacionālu dabas izjūtu vai arī reālistiski atveidot ainavu ar tās bagātajām krāsu un gaismas spēlēm. Šo pārliecību un atklāsmi mēģināsim izprast izstādē Mežs, kas veidota no Jūrmalas pilsētas muzeja mākslas krājuma darbiem, un, kura būs apskatāma no 4.oktobra līdz 26.novembrim.

Izstādē Mežs ir iekļauti ne tikai Jūrmalas pilsētas mākslinieku − Miervalda Ķemera, Jāņa Veisa, Andreja Ģērmaņa un citu autoru meža ainavas, bet arī tādu latviešu klasiķu darbi kā Riharda Zariņa, Ludolfa Liberta, Kārļa Saukas mākslinieciskais mantojums.

 

Izstāde Jūrmalas pilsētas muzejā (Tirgoņu iela 29, Jūrmala) skatāma no 5. oktobra līdz 26. novembrim. Muzeja darba laiks: P., O. – slēgts, T. – Sv. no 10:00 – 17:00. Ieeja – bez maksas.

07.10.2017 - 29.10.2017
Kino Jūrmalā oktobra mēnesī
Jūrmalas Kultūras centrā un Kauguru kultūras namā

19.10.2017 - 01.12.2017
Jūrmalas Mākslas skolas pirmskolas vecuma bērnu programmas “Mans mazais” darbu izstāde “Pieci kaķi”
Jūrmalas Mākslas skolā Strēlnieku prospektā 30

Izstādes apmeklēšanas laiks: pirmdien – piektdien plkst. 13.00–20.00, sestdienās plkst. 10.00–18.00, svētdienās plkst. 10.00–15.00

Ieeja bez maksas.

20.10.2017 - 01.12.2017
Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Viss sākas ar skici”
Jūrmalas Mākslas skolā Strēlnieku prospektā 30

Izstādes apmeklēšanas laiks: pirmdien – piektdien plkst. 13.00–20.00, sestdienās plkst. 10.00–18.00, svētdienās plkst. 10.00–15.00

Ieeja bez maksas.