Pasākumu afišas
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumu LTV tiešraide uz lielā ekrāna
07.07.2018 - 08.07.2018
Horna dārzā, Jomas ielā 35 un Kauguru kultūras nama pagalmā, Raiņa ielā 110
Vasaras koncerti Horna dārzā
25.06.2018 - 27.06.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Vasaras koncerts Horna dārzā
30.06.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Vasaras koncerts Horna dārzā
15.07.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
11.starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “VOX ANGELICA”
01.07.2018 - 26.08.2018
Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Baznīcas ielā 13
Bērnu vasara Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
03.06.2018 - 26.08.2018
Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
Starptautiskais senioru deju festivāls “Puķu balle”
29.06.2018
Bulduru dārzkopības vidusskolas sporta zālē, Viestura iela 6
Seminārs "No sakāves vietas līdz savai uzvarai"
28.06.2018
Kauguru kultūras nams Raiņa iela 110
Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde “Durvis”
08.06.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas Mākslas skolā, Strēlnieku prospektā 30
Ainava. Abstrakcijas. Anetes Kalniņas gleznas
28.07.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Dagdas parketas stāsti. Zitas Sudņikas gleznojumi uz koka
28.06.2018 - 26.07.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Signes Vanadziņas izstāde “Kurš gadalaiks?”
20.06.2018 - 31.08.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Latvijas čempionāts pludmales futbolā 2018
14.06.2018 - 04.08.2018
Jūrmalas pludmales centrā, Kaiju ielas galā
jūnijs 2018
26 oktobris
2017 gads
ceturtdiena
10.00
26 oktobris
2017 gads
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
11.00 1. Darba kārtības apstiprināšana G.Truksnis
11.05 2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” I.Dzene
  3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
11.10 4. Saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” A.Lindermane
  5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”
11.15 6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu” I.Brača
11.20 7. Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu G.Ušpele
  8. Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2018.gada aktivitāšu īstenošanā
  9. Par dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas „Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekta „Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” īstenošanu
11.30 10. Saistošie noteikumi „Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus” L.Stāmere
  11. Saistošie noteikumi „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos”
11.35 12. Par dalību „Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) aktivitātes „WiFi4E/Bezmaksas bezvadu internets eiropiešiem” atklātā projektu konkursā” M.Rikšis
11.40 13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.112 „Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem” J.Rāfelds
  14. Par sporta kluba līdzfinansēšanu
11.45 15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.320 „Par Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” īstenošanu A.Bukins
11.50 16. Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem S.Brence
11.55 17. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta „Izstādes „Bērns kūrortā” modernizācija un pieejamības nodrošināšana” noslēgumu I.Baumane
       
12.00 18. Par atļauju Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei „Sprīdītis” pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) K.Andersone
12.05 19. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-210, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu G.Kovaļevska
  20. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-104, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
  21. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-414, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
  22. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-101, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
  23. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 69A-4, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
  24. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-29, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu
  25. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-34, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu
  26. Par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-39, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu
  27. Par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-51, 53, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu
  28. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-52, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu
  29. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-66, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu
  30. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-73, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu
  31. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-78, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu
  32. Par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-91, 92, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu
  33. Par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-111, 112, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
  34. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-113, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
  35. Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 57-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
  36. Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
  37. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63k-3-5, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
  38. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Slokas ielā 63k-3-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
  39. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Slokas ielā 63k-3-16, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
  40. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Tukuma ielā 12-6, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
  41. Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
  42. Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-62, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
  43. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-118, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu un sociālās dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu
12.15 44. Par būvju nojaukšanu Durbes ielā 25, Jūrmalā V.Zvejniece
  45. Par būves nojaukšanu Edinburgas prospektā 91, Jūrmalā
  46. Par būves nojaukšanu Kuģu ielā 3, Jūrmalā
  47. Par būves nojaukšanu Meža prospektā 48, Jūrmalā
  48. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
  49. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Asaru prospektā 49, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
  50. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadalīšanas apstiprināšanu Dzelzceļa ielā 48/50, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
  51. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Grāvju ielā 22, Jūrmalā, un Vasaras ielā 23, Jūrmalā
  52. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lašu ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
  53. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Lielais prospekts 20, Jūrmalā, un Lielais prospekts 20A, Jūrmalā
  54. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Piltenes ielā 28, Jūrmalā, Piltenes ielā 32, Jūrmalā, Piltenes ielā 36, Jūrmalā un adreses likvidēšanu
  55. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21, Jūrmalā
  56. Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmuma Nr.590 “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā” atcelšanu
  57. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, un Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā iekļaušanu detālplānojuma teritorijā
  58. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā apstiprināšanu
  59. Par detālplānojuma zemesgabalam Upes ielā 4, Jūrmalā apstiprināšanu
12.25 60. Par 2016.gada 27.decembra Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1799 pagarināšanu S.Brauere
  61. Par zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, daļas nomu
  62. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumā Nr.22 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību"
  63. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sēravotu ielā 2, Jūrmalā
  64. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rotas ielā 26, Jūrmalā
  65. Par apbūvēta zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā, 1/16 domājamās daļas, atsavināšanu
  66. Par apbūvēta zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā, 1/16 domājamās daļas, atsavināšanu
  67. Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
  68. Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
  69. Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu
  70. Par zemesgabala Skolas ielā 27, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai
  71. Par pašvaldībai piederošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošajām dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupām piekrītošajām zemesgabala domājamām daļām
  72. Par dzīvokļa īpašuma Nr.18, Skolas ielā 32, Jūrmalā, atsavināšanu
  73. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.430 „Par līguma noslēgšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0202, Jūrmalā, daļas 130m2 platībā nomu”
  74. Par piekrišanu telpas Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, nodošanai bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām