Pasākumu afišas
Romu diena Jūrmalā
05.04.2019
Kauguru kultūras nams
Nordclassic kamerorķestra koncerts Bahs Baltijā
02.04.2019
Dubultu Kultūras kvartālā Jūrmalas Mūzikas vidusskolā Strēlnieku prospektā 30
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums
25.03.2019
Slokā, pie pieminekļa Nepatiesi represētajiem un Kauguru kultūras namā
Izstāde “Raiņa traģēdija “Indulis un Ārija””
19.03.2019 - 08.06.2019
Raiņa un Aspazijas vasarnīcā, J.Pliekšāna ielā 5/7
PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “No veca – jauns”
29.01.2019 - 31.03.2019
Dubultu Kultūras kvartālā Jūrmalas Mākslas skolā, Strēlnieku prospektā 30
Izstāde “Ceļā uz Latvijas valsti”
12.12.2018 - 30.03.2019
Aspazijas mājā, Z.Meierovica prospektā 18/20
Latvijas-Igaunijas apvienotās basketbola līgas spēle
23.03.2019 - 27.03.2019
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zālē, Raiņa ielā 55
marts 2019
14 novembris
2018 gads
trešdiena
09.00
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

I.Kausiniece

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Jūrmalas Sporta servisa centra jaunajiem prioritārajiem pasākumiem 2019. -2021.gadā

J.Mucenieks

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra nolikumā Nr.20 "Jūrmalas pilsētas jauniešu domes nolikums"

E.Majore

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā” un budžeta grozījumiem Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra (BJIC) projekta “PROTI un DARI” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2018.gadam

 

 1.  

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra projekta "Proti un dari" 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra projekta "Be active!"/ Esi aktīvs!"2019.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra projekta "Me.You.Personality"/ Es.Tu.Personība." 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

14 novembris
2018 gads
trešdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas 2019.gada budžeta pieprasījumu

L.Rokjāne

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas iestāšanos Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” 2019.gada budžeta pieprasījumu 

Ē.L.Trauberga

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" budžeta pieprasījumu 2019.gadam.

A.Bērzupe

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" budžeta grozījumiem

 

14 novembris
2018 gads
trešdiena
11.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Par SIA “Dzintaru koncertzāle” 2018.gadā organizētajiem pasākumiem

G.Ķirsis

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Baumgarte

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6 „Jūrmalas Mākslas skolas nolikums”

T.Vaišļa

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atbalstītā projekta „Ērģeļspēles apguves nodrošināšana Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” noslēgumu

G.Liepiņa

 1.  

Par grozījumiem un papildu finansējumu Izglītības pārvaldes 2018.gada budžetā

I.Vasmanis

 1.  

Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma finansētā projekta Nr.8.3..2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā” 2018.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas 2018.gada Ieņēmumu un izdevumu tāmē Nr.09.3.1.

Ē.Annuškāns

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas vakara vidusskolas ieņēmumu un izdevumu tāmē Nr.09.32.1. 2018.gadam

V.Reisa

 1.  

Par Kauguru vidusskolas izmaiņām 2018.gada budžeta tāmē Nr.09.6.1.

Z.Tarasenko

 1.  

Par Ķemeru pamatskolas 2018.gada ieņēmumu un izdevumu tāmes izmaiņām

S.Seņkina

 1.  

Par Kultūras nodaļas budžeta izmaiņām

D.Liepiņa

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Centrālās bibliotēkas 2018.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē

S.Brence

 1.  

Par priekšlikumiem izmaiņām Pumpuru vidusskolas apstiprinātajā Ieņēmumu un izdevumu tāmē 2018.gadam

I.Kausiniece

 1.  

Par Pumpuru vidusskolas īstenotā projekta "Mediji vieno un šķir" 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Pumpuru vidusskolas īstenotā projekta "Mācies zaļāk-pārbīdi klases robežas" 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas 2019.gada budžeta projektu

I.Skudra

 1.  

Par Eiropas savienības Erasmus+ programmas projekta “Vēro, dalies, audz” 2019.gada budžeta pieprasījumu

I.Ose

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas 2019.gada budžeta pieprasījumu projektam “Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas Brīvprātīgā Darba starpniecību”

I.Vanka-Treifelde

 1.  

Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas Ziemeļu Ministru padomes Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta „Skolēnu starptautiskā zinātniskā konference” 2019.gada budžeta pieprasījumu

S.Rone

 1.  

Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības (KA2) skolu apmaiņas partnerības projekta ”Skolotāju kompetenču attīstība darbā ar skolēniem ar uzvedības problēmām” īstenošanu

I.Kārkliņa

 1.  

Par Vaivaru pamatskolas projekta ”Skolotāju kompetenču attīstība darbā ar skolēniem ar uzvedības problēmām” 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Vaivaru pamatskolas projekta ”Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtīga iekļaujoša mācību procesa veicināšanai” 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projekta „Es esmu moderns skolotājs / I am a modern teacher” 2019.gada budžeta pieprasījumu

A.Zubkovska

 1.  

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projekta „Ja es būtu / If I were” 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

14 novembris
2018 gads
trešdiena
13.00
A. Kronenberga Slokas bibliotēkā Raiņa ielā 3
14 novembris
2018 gads
trešdiena
14.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē

J.Artemjevs

 1.  

Attīstības pārvaldes Vides nodaļas koordinēto Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa 3.4.kategorijas 2019.gada prioritāšu un maksimālās piešķiramās pašvaldības līdzfinansējuma summas apstiprināšana

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Vides nodaļas 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas 2019.gada budžeta pieprasījumu

G.Ose

 1.  

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

B.Birzniece

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros" 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitāes paaugstināšana" 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskola) energoefektivitātes paaugstināšana" 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas un tās Būvniecības daļas 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas īstenotā projekta “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls” 2019.gada budžeta pieprasījumu

I.Strazdiņa

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas 2019.gada budžeta pieprasījumu

L.Anteina

 1.  

Jūrmalas pašvaldības iestādes „Jūrmalas ostas pārvalde” 2019.gada budžeta pieprasījumu projektam “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”

A.Bukins

 1.  

Jūrmalas pašvaldības iestādes „Jūrmalas ostas pārvalde” 2019.gada budžeta pieprasījums

 

 1.  

Par  būves nojaukšanu Bulduru prospektā 84, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būvju nojaukšanu Edinburgas prospektā 85, Jūrmalā

 

 1.  

Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Vidus prospektā 22, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 16, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 41, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka - Upīša ielā 21, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmuma Nr.762 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 73” atzīšanu par spēku zaudējušu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tiltu ielā 29, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 39, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.30 Talsu šosejā 31 k-13, Jūrmalā, atsavināšanu

S.Brauere

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 013 1202 daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Jaunā ielā 60A, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintari 2912, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Promenādes ielā 26, Jūrmalā

 

 1.  

Grozījumi 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.449 „Par nekustamā īpašuma Jūras ielā 61, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā”

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, nedzīvojamo telpu daļas nodošanu Labklājības pārvaldes valdījumā

 

 1.  

Par dzīvokļu īpašumiem piekrītošo pašvaldības īpašumā esošā zemesgabala domājamo daļu noteikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

 

 1.  

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirkuma tiesību izmantošanas kārtību

 

 1.  

Pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas nolikums

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas 2018.gada budžeta pārkārtojumiem

 

14 novembris
2018 gads
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
14 novembris
2018 gads
trešdiena
16.00
Kino - Kurts Fridrihsons
Jūrmalas Kultūras centrā Jomas ielā 35
Kino - Kurts Fridrihsons

Kurts Fridrihsons, režisore Dzintra Geka, dokumentāla filma, Latvija, 2018, 1h 18min. Līdz 7 g.v. – neiesakām. 

“Personisks Gundegas Repšes stāsts par Kurtu Fridrihsonu – mākslinieku, garīgo skolotāju, autsaideru, ieslodzīto un nonkonformistu Latvijas vēstures līkločos.”

Kurta Fridrihsona personības izstarojums varbūt ir pat pāraudzis viņa mākslas nozīmību – jo nepakļāvīgu un vienlaikus mākslā spilgtu cilvēku padomju Latvijā nebija daudz. Kā brēcošs kontrasts padomju dzīves īstenībai bija šarms un vieglums, ko Fridrihsons nesa sev līdzi no pirmskara civilizētās Eiropas un brīvās, pazaudētās Latvijas. Viņš bija paraugs un iedvesmas impulss daudziem cilvēkiem, kuru garīgā pasaule negribēja pieņemt pastāvošo sistēmu. Jo lielāka distance šķir Fridrihsona fizisko esamību no šodienas, jo reljefāk ieraugāms viņa personības savrupais un izcilais spēks. Iepretim tūkstošu masai, kas šodien aizbildinās ar kolaborācijai komplimentāro frāzi “bija tādi laiki!”, tādējādi attaisnojot savu nepretošanos un samierināšanos ar sistēmas skrūvītes lomu, savrupnieks un piemērs citādai iespējai ir eksistenciāli svarīgs.

Ieejas maksa – EUR 2,50; bērniem līdz 12 gadu vecumam un pensionāriem EUR 1,50. Biļešu iegāde: vienu stundu pirms kino seansa

14 novembris
2018 gads
trešdiena
18.00
“Dzejnieks un valsts”, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošās pētnieces Dr. sc. soc. Dagmāras Beitneres-Le Gallas priekšlasījums
Aspazijas mājā Z. Meierovica prospektā 18/20
“Dzejnieks un valsts”, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošās pētnieces Dr. sc. soc. Dagmāras Beitneres-Le Gallas priekšlasījums

Valsts dzimšanas dienas mēnesī ciklā “Kafija ar Aspaziju” aicinām uz pasākumu “Dzejnieks un valsts”. Par dzejnieka svarīgāko uzdevumu – būt par vizionāru un pacelties pāri ikdienībai – savās domās dalīsies  kultūrsocioloģe, politiķe, jūrmalniece  Dagmāra Beitnere-Le-Galla.

 

Dagmāra Beitnere raksturo savu priekšlasījumu: “Lekcijā par tēmu ”Dzejnieks un valsts” aplūkosim valsts veidošanās ideju – kā sabiedrība vienojas, kā sevi saprast un ka mums vajag savu valsti. Tas ir vispārinošs skatījumus no socioloģijas zinātnes skatu punkta, jo 19.gs. beigās nacionālo identitāti veidoja arī tādas tautas kā itāļi, vācieši un arī pat francūži. Tie ir sarežģīti kolektīvās vienošanās procesi, it kā neredzami. To paveic kultūras teksti, iedvesmojoši dzejoļi, uzrunas un galvenokārt rīcība, kura rada atdarinājumu.”

 

14 novembris
2018 gads
trešdiena
18.00
Kino - Tēvs nakts
Jūrmalas Kultūras centrā Jomas ielā 35
Kino - Tēvs nakts

Tēvs nakts, režisors Dāvis Sīmanis, drāma, biogrāfija, Latvija,  2018, 1h 28min. Līdz 12 g.v. – neiesakām. 

Izglābt vienu dzīvību nozīmē izglābt pasauli. Patiess stāsts par rīdzinieku Žani Lipki, kurš Otrā pasaules kara laikā slēpa desmitiem cilvēku. To, ka Žanis Lipke kļūs par varoni, nespēja iztēloties neviens. Pa dienu viņš strādāja militārās aviācijas noliktavās, bet naktīs pārvadāja kontrabandu. Brīdī, kad nacisti sāka izrēķināties ar Rīgas iedzīvotājiem, viņš pieņēma lēmumu, kas varēja izrādīties liktenīgs gan viņam pašam, gan viņa sievai un mazajam dēlam. Burtiski vācu karavīru acu priekšā drošībā tika nogādāti vairāk nekā piecdesmit cilvēku. Patvērumu izglābtajiem Žanis iekārtoja pats savās mājās. Kas bija Žaņa Lipkes drosmes noslēpums – azarts, pārgalvība, spīts vai vienkārši spēja ekstremālos apstākļos saglabāt cilvēcību? Režisors Dāvis Sīmanis stāsta par patiesiem Otrā pasaules kara notikumiem, kuru atspoguļojumam spēlfilmā Latvijas kino līdz šim neviens nebija pievērsies. Filma tapusi pēc Ineses Zanderes romāna Puika ar suni. Stāsts par nosargātu noslēpumu motīviem Nacionālā Kino centra programmā Latvijas filmas Latvijas simtgadei.

Ieejas maksa – EUR 2,50; bērniem līdz 12 gadu vecumam un pensionāriem EUR 1,50. Biļešu iegāde: vienu stundu pirms kino seansa

14 novembris
2018 gads
trešdiena
18.30
Seminārs par daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas procesu
Kauguru kultūras namā Raiņa ielā 110

Trešdien, 14.novembrī, plkst.18.30–20.30 Kauguru kultūras centrā Jūrmalas pilsētas dome iedzīvotājiem rīko informatīvu semināru par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanu.

 

Semināra mērķis ir sniegt Jūrmalas iedzīvotājiem informāciju par ēku atjaunošanas nepieciešamību, iespējām to īstenot, finanšu atbalstu ēku atjaunošanai un ēku atjaunošanas procesu.

 

Semināra programma

18:00–18:30

Ierašanās un kafija

18:30–18:40

Atklāšanas uzruna. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja A.Adijāne

18:40–19:00

Jūrmalas pilsētas domes atbalsts daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai pilsētā. Jūrmalas pilsētas domes eksperts energoefektivitātes jautājumos Valdis Ratniks

19:00–19:20

Arhitektoniskā kvalitātes principa nodrošināšana ieceru izstrādāšanā. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhitekts Indulis Rāts

19:20–19:40

Ēkas atjaunošana, izmantojot ESKO pakalpojumu (energo servisa kompānija). Biedrības “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” direktors Arnis Lelītis

19:40–20:00

Finanšu institūcijas ALTUM līdzfinansējums daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai. ALTUM informācija, kā saņemt grantu (dāvinājumu) līdz 50% no mājas atjaunošanas izmaksām. AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" Energoefektivitātes programmu departamenta vadītājs Ingus Salmiņš

20:00–20:30

Jautājumi un atbildes

 

 

14 novembris
2018 gads
trešdiena
19.00
OlyBet Latvijas – Igaunijas Basketbola līgas spēle
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zālē Raiņa ielā 55
OlyBet Latvijas – Igaunijas Basketbola līgas spēle

“BK Jūrmala” – “LU”

12.09.2018 - 22.06.2019
Izstāde “Rainis. 1918.”
Raiņa un Aspazijas vasarnīcā J. Pliekšāna ielā 5/7

21.09.2018 - 20.12.2018
A. Kronenberga Slokas bibliotēkā Raiņa ielā 3
08.10.2018 - 19.11.2018
Ceļojošā izstāde “Mūsu 100 tautumeitas Latvijas simtgadei”
Dizaina konceptveikala “Bold” skatlogā pie Dzintaru koncertzāles Dzintaru prospektā 1

Projektā ir iesaistījušies vairāk nekā 100 dalībnieku, kopā radot 100 māla tautumeitu figūriņu lielu kori.

12.10.2018 - 02.12.2018
Izstāde no Jūrmalas pilsētas muzeja Mākslas krājuma “Grafikas stāsti. Latvijai 100”
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29

  

 

JPM krājuma izstāde šoreiz pievēršas grafikas nozarei, sākot no pagājušā gadsimta sākuma līdz mūsdienām. No grieķu valodas grapho nozīmē zīmējums, rasējums, raksts. Tātad tēlotājas mākslas veids, kas aptver zīmējumu un uz zīmējumu balstītus iespieddarbus – novilkumus.

 

Pagājušā gadsimta sākumā Latvijas grafikā jūtama spēcīga jūgendstila ietekme, kuru papildina nacionālā romantisma motīvi. Štiglica Centrālās tehniskās zīmēšanas skolas pārstāvis un latviešu nacionālās grafikas pamatlicējs Rihards Zariņš savos darbos apliecina mācību laikā apgūtās oforta tehnikas priekšrocības, izceļot katra objekta vissmalkākās detaļas. Niklāvs Strunke litogrāfijas tehnikā veidojis ilustrācijas Jāņa Veseļa grāmatai "Latvju teiksmas". Darbā "Koklētājs" mākslinieks veiksmīgi atklājis latviešu mitoloģijas  tēlus. Sigismunda Vidberga tušas zīmējumus raksturo līniju elegance. Kārlis Padegs zīmējumā "Cilvēki krastmalā" un Gunārs Hermanovskis "Avīžu zēnā" ieskicē sociāla rakstura tēmas. Savukārt Jāņa Plēpja kokgrebuma tehnikā veidotos darbus raksturo smalka ornamentāla kompozīcija un pievēršanās tautas spēka heroizācijai, ko spilgti apliecina viņa devums grāmatu ilustrēšanā un noformēšanā.

 

Būtisks pavērsiens mākslas izglītībā notiek līdz ar Latvijas Mākslas akadēmijas dibināšanu 1921.gadā. Starp jaunajiem grafiķiem ir talantīgais Kārlis Krauze, kurš 1932.gadā beidz Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas meistardarbnīcu un kura diplomdarbu "Zemgaļu aiziešana no Tērvetes" būs iespēja aplūkot izstādes ekspozīcijā. Jau 20.gs.20.gados viņš sācis aktīvi darboties lietišķajā, grāmatu grafikā un stājgrafikā. Smalki niansēti toņi un skaidrs laukumu kārtojums vērojams Franča Ernesta Banges ofortā "Trokšņu iela. Vecrīga", bet  Ernas Geistautes  akvarelis "Kursas zvejnieki" izceļas ar krāsu intensitāti. Četrdesmito gadu Jūrmalas ainavu un tālaika atmosfēru savos zīmējumos smalki niansējis slavenais arhitekts Sergejs Antonovs.

 

Viens no redzamākajiem Latvijas 20.gs. otrās puses estampa meistariem ir Gunārs Krollis. Izstādē būs apskatāms viņa oforts "Vecrīga", kam raksturīgs vispārināts un simbolisks tēmas risinājums.  Savukārt autsaiders Kurts Fridrihsons izstādes ekspozīciju spridzina ar krāsās piesātināto un tematikā tik aso darbu "Laikmets", kas izpildīts flomāsteru tehnikā.

 

Pasteļa zīmējuma skolu pārstāv Harijs Bobinskis ar sešdesmito gadu pludmales atveidojumu. Tēlnieka Andra Bērziņa zīmējumā Latvija, kas it kā atdarina reljefu, meitenes portrets iegūst nacionāla simbola nozīmi.

 

Mūsdienu grafikas pārstāvju Baibas Danbergas un Jekaterinas Grjazevas ofortus vieno ne tikai jūras tēma, bet arī smalks zīmējums  un skaidri nolasāma ideja.

Izstādes ekspozīciju bagātīgi papildina mākslas galerijas "JĒKABS" grafikas darbi, kuru starpā ir Anša Cīruļa stilizēts akvarelis "Ģimenes vērtības", Reinholda Kasparsona zīmējums "Rudens" un Herberta Mangolda agrīnie akvareļi, kā arī Bruno Jaunzema reālistiskais akvarelis "Pie Majoru stacijas", kas tapis 20.gs.50.gados.

 

Jana Rāve

izstādes kuratore  

12.10.2018 - 02.12.2018
Latvijas valsts simtgadei veltītā izstāde “Jūrmalas Brīvības stāsti”
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29

   

 

Jūrmala līdz ar citām Latvijas lielajām pilsētām piedalās 2018.gadā uzsāktajā vērienīgajā Latvijas simtgades projektā “No Brīvības līdz brīvībai. Brīvības stāsti Latvijas pilsētās.” Projekts notiek sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju.

 

Divām ielām Jūrmalā savulaik dots Brīvības vārds, jo tās bija palikušas bez nosaukuma. Tās nelepojas ar izcilu personu dzīves vietām vai arhitektūras pieminekļiem, bet aizved pie Jūrmalas brīvības vēsturei nozīmīgām vietām – kapteiņa Zolta kaujas vietas un Lielupes tilta. Ielas ir kā sirds līnijas pilsētu likteņa plaukstās. 

 

“Jūrmalas Brīvības stāsti” aizsākas ar 1905.gada notikumiem, jo tieši šajā laikā, mītiņos un sapulcēs pirmo reizi izskan doma par Latvijas neatkarību. Jūrmalā 1905.gada notikumi bijuši gan dramatisma pilni, gan asiņaini, tomēr šoreiz vēlējāmies stāstīt par kādu ļoti svarīgu notikumu, kam ir bijusi paliekoša nozīme Latvijas kultūras vēsturē – par 1905.gada 2. augusta koncertu Horna dārzā Majoros, kad pirmo reizi skanēja Emīla Dārziņa “Melanholiskais valsis” un “Vientuļā priede” un, kad publikas pārpildītajā dārzā trīs reizes dziedāja “Dievs, svētī Latviju”, ko militāri salutējot, sveica pat cara armijas ģenerāļi, kaut gan tobrīd šai dziesmai nebija himnas statusa un Latvijas valsts vēl nebija dzimusi. Tāpat vēlamies atgādināt, ka 1905.gada revolūcijai bija īpašs – jauneklīgs raksturs, jo visu notikumu epicentrā atradās gados jauni cilvēki. Par viņu pārgalvīgajiem darbiem stāstīs gan video, gan animācija. 1905.gada ģimnāzistu tēlos būs iejutušies Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skolēni.

 

“Jūrmalas Brīvības stāsti” ir par brīvības izcīnīšanu kapteiņa Zolta kaujā Kaugurciema kāpās, 9. Rēzeknes pulka cīņās ar bermontiešiem pie Lielupes tilta un tiem jūrmalniekiem, kas  izcēlušies ar varonību šajās cīņās.

 

Izcīnīta brīvība deva iespēju īstenot savus sapņus Latvijas brīvvalsts laikā. Tā nebija leiputrija, un jūrmalniekiem, atjaunojot savu pilsētu pēc kara postījumiem, ceļš nebūt nebija rozēm kaistīts, tomēr – tā bija iespēja piepildīt ieceres. Viktors Mellenbergs kļuva par arhitektu un izveidoja Dzintaru koncertzāles projektu, Johanns Canders  atvēra modernu frizētavu, Kārlis Endzelis darbojās savā veikalā, Rūdols Jānis Neimanis mācījās Latvijas Kara skolā…. Citi veidoja ģimeni un skoloja bērnus, citi nodevās radošam darbam. “Brīvības satversme” pavēra izvēles iespēju.

 

“Brīvības stāsti” būs arī par cenu, kas maksāta par brīvību, pārdzīvojot trīs okupācijas – par tiem, kas vardarbīgi tika aizsūtīti prom no dzimtajām mājām, par tiem, kas izvēlējās trimdu nebrīves vietā un tiem, kas darīja visu, ko sirdsapziņa un godaprāts lika, lai brīvību aizstāvētu.

 

Stāstīsim par nesenās pagātnes notikumiem, kad dziesmu dziedāšana un oriģināls apģērbs kļuva par jaunatnes protesta formu, par vides aizsardzības aktīvistu iešūpoto Trešo  atmodu, par ceļa gabalu, kas no Tautas frontes mītiņiem atvedis mūs līdz šodienai.

 

“Jūrmalas Brīvības stāsti” ir par dažādu tautību cilvēkiem  un par dažādiem ceļiem, kā viņi nonākuši Jūrmalā , kļūstot par daļu no pilsētas vēstures.

 

Šī ir neparasta izstāde, jo aptver lielu laikaposmu, ļoti daudz eksponātu un faktu materiāla un vēl – tā veidota, līdzdarbojoties jūrmalniekiem, kas dalījās ar saviem dzīves un brīvības stāstiem, kas uzticēja muzejam ģimenes relikvijas.

 

Bez muzejiski ierastiem stendiem un vitrīnām ar eksponātiem, izstādē būs arī  video intervijas, hroniku fragmenti, audio ieraksti.

Jūrmalas pilsētas muzejs no sirds pateicas visiem jūrmalniekiem par sadarbību, veidojot izstādi.

 

Inga Sarma

vēsturniece, izstādes autore

 

 

19.10.2018 - 02.12.2018
Izstāde “Dzimtas stāsts mālā”
Dubultu Kultūras kvartālā Jūrmalas Mākslas skolā Strēlnieku prospektā 30 korp. 2

19.10.2018 - 07.01.2019
Latvijas simtgades akcijas "Goda aplis" izstāde "Intonācija"
Jūrmalas Kultūras centrā Jomas ielā 35
Latvijas simtgades akcijas "Goda aplis" izstāde "Intonācija"
FOTO: Alise Mediņa

Jūrmalas Kultūras centra 1. stāva foajē atklāta izstāde “Intonācija”.

 

Izstāde ir veltījums Latvijas simtgades festivālam “Latvijas Goda aplis”, kas Jūrmalā viesojas no 20. līdz 22. oktobrim. Izstādē piedalīsies Jūrmalas mākslinieki – stikla māksliniece Ieva Strazdiņa, tēlnieks Gļebs Panteļejevs, gleznotāja Alise Mediņa, grafiķe Nele Zirnīte. Dažādās mākslas tehnikās mākslinieki ir radījuši darbus, domājot par Latvijas jubileju, izceļot skaisto un gaišo, par ko priecājamies, lepojamies, ko nevēlamies pazaudēt arī nākamajā simtgadē.

 

Izstādē par Latviju nerunās pompozā, bet sirsnīgā intonācijā. Latviešu valodā pastāv trīs dažādas intonācijas, kas dažkārt ir vienīgais veids, kā atšķirt homonīmu (vārdi ar vienādu rakstību, bet atšķirīgu izrunu) nozīmi. Citkārt vienīgais veids, kā saklausīt ironiju, lūgumu, jautājumu, apsveikumu.

 

Mākslā intonācija vēl nav tehniski precīzi definēta, bet ir skaidrs, ka mūsdienu komunikācijas izteiksmes veidi paplašina savas definētās robežas un mēs šo “robežu pārkāpšanu” sajūtam arī vizuālajā mākslā. Gan krāsa, gan forma, gan telpa, gan citas nianses palīdz noteikt intonācijas dzidrumu, skaidrību, izteiksmi. Ne velti intonācija ir saziņas palīglīdzeklis, kas ļauj vienam otru saprast, uztvert otra domu, galu galā – tās uzdevums ir lielāks, kā tikai sadzirdēt. Intonācija vistiešākajā veidā skar mūsu emocijas, kas, protams, katram ir individuālas un subjektīvas.

 

Jūrmalas Kultūras centra 1. stāva foajē izstāde “Intonācija” būs skatāma no 19. oktobra līdz 7. janvārim.

 

Ieeja izstādē bezmaksas.

25.10.2018 - 15.12.2018
Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas katedras studentu un pasniedzēju ilustrāciju izstāde “Jaunvārdi”
Raiņa un Aspazijas vasarnīcā J. Pliekšāna ielā 5/7

Rainis savā radošajā daiļradē ir veidojis jaunus vārdus, pārveidojot jau esošos un arī “atdzīvinot” senus un aizmirstus. Ar Raini latviešu dzejas valodā un arī plašākā valodas lietojumā ir ienākuši tādi vārdi kā “mīla, vizma, dima, veldze, tāle, brīve, brīns” u.c. Raugoties no mūsdienu pasaules skatupunkta, kur jauni vārdi biežāk top, lai apzīmētu vai latviskotu dažādus tehniskus jaunieviesumus, nevis emocijas vai filosofiskus traktējumus, Raiņa radītajiem vārdiem ir cita emocionālā un idejiskā ietilpība.

 

Arī Latvijas Mākslas akadēmija ir vieta, kur rodas “jauni vārdi” Latvijas vizuālās mākslas un ilustrācijas vidē. Tādi paši “jaunvārdi” tikai citā nozīmē un kontekstā kā Raiņa radītie — jaunie Latvijas mākslinieki, kuri jau šobrīd ir ierakstījuši savu vārdu Latvijas vizuālās mākslas pasaulē.

 

Izstādē “Jaunvārdi” ir savienojušās šīs abas simboliskās jaunvārdu nozīmes.
 34 ilustrāciju sērijā aplūkojamas Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas katedras studentu un pasniedzēju ilustrācijas, kurās attēlots viens paša mākslinieka izvēlēts Raiņa radīts jaunvārds. Tā ir jēdzieniska savienošanās ar Raiņa jaunradītāja garu, paverot plašāku skatu uz viena vārda simbolisko jēgu un radot savdabīgu vizuālu Raiņa jaunvārdu vārdnīcu. Ilustrācijas radītas dažādās, autoru izvēlētās grafikas (sietspiede, sausā adata u.c.), zīmējuma un gleznojuma tehnikās.

 

Izstādē piedalās:

Ieva Baumgarte, Aina Bikše, Ildze Bogdana, Rūta Briede, Ivita Brūdere, Dina Danosa, Kristiāna Dorošķonoka, Linda Jākobsone-Viškere, Eila Kalve,
Maija Kikuste, Renāte Kloviņa, Linda Lagzdiņa, Vita Lēnerte, Agate Lielpētere, Rebeka Lukošus, Kristīne Martinova, Līva Ozola, Normunds Ozols, Juris Petraškevičs, Evija Pintāne, Guna Poga, Andrejs Sidoss, Sanita Skvarnaviča, Vivianna Maria Staņislavska, Artjoms Tarasovs, Baiba Tropa, Didzis Upens, Baiba Vanaga, Sabīne Vekmane, Veronika Veldze, Patrīcija Māra Vilsone, Gvido Vizulis, Kristīne Zikmane, Anna Zvaigzne

30.10.2018 - 21.11.2018
Valsts Svētki Jūrmalā
Jūrmalā

01.11.2018 - 15.12.2018
Ķemeru bibliotēkā Tukuma ielā 20
01.11.2018 - 22.11.2018
Ķemeru bibliotēkā Tukuma ielā 20
03.11.2018 - 30.11.2018
Daces Ziemeles un Māras Mozgires darbu izstāde “110”
Aspazijas mājā Z. Meierovica prospektā 18/20

Izstādē būs apskatāms Daces Ziemeles apgleznots porcelāns un Māras Mozgires zīda gleznojumi. Abas mākslinieces ir jūrmalnieces un šī ir viņu septītā kopīgi veidotā izstāde. Iepriekšējo sešu izstāžu nosaukums bija “Melnbaltais un krāsainais”, jo kā uzskata mākslinieces, tas vislabāk raksturo abas kopā un katru atsevišķi. Šai izstādei dots atšķirīgs nosaukums “110”. Tas radies sasummējot abu mākslinieču  šī gada nozīmīgākos ciparus.

Dace Ziemele un Māra Mozgire izstādēs aktīvi piedalās kopš pagājušā gadsimta 90-to gadu beigām, bet no 2005. gada abas kopā veido personālizstādes, kurās dominē kontrasts - melnbaltais pret krāsaino. Ir bijušas izstādes “Melnbaltais un krāsainais” Rīgas porcelāna muzejā,  Jūrmalas pilsētas muzejā, Rojā, Kuldīgā, Valmierā un Tukumā.

Dace Ziemele – “Mežģīnes”, porcelāns, porcelāna krāsas, 30 cm diametrs, 2017

 

Dace Ziemele absolvējusi Rīgas lietišķās mākslas vidusskolu un Latvijas Mākslas akadēmijas keramikas nodaļu. Izstādēs piedalās kopš 1990. gada. Ir bijušas izstādes Somijā un Vācijā.

Mākslinieces darbos dominē laukumu un līniju ritmi un saspēle. Baltais pret melno, laukums pret līniju. Pēdējos gados līniju ritms tiek ievīts smalkā mežģīņu rakstā. “Es vienmēr esmu apbrīnojusi rokdarbnieču smalkos darinājumus. Arī mana mamma radīja brīnišķīgus filigrānus mežģīņu rakstus. Man tam nekad nav bijusi pacietības. Es labāk to visu uzlieku uz šķīvja vai papīra, izmantojot tušu, vai porcelāna krāsu”, saka māksliniece. Tā kā izstāde notiek Aspazijas mājā ir daži darbi, kuri saistīti ar Aspazijas dzeju. Uz krūzēm ir “apspēlēts” Aspazijas dzejolis Vārds”, jo vārdam ir liela nozīme”.

Māra Mozgire – “Divi krasti”, zīds, zīda krāsas 100x180 cm 2017 gads

 

Māra Mozgire absolvējusi Liepājas lietišķās mākslas vidusskolu un Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļu. Izstādēs piedalās kopš 1987. gada.

Māras darbos dominē krāsu laukumu mijiedarbība – siltais pret vēso, košais pret pelēko. Viņa iedvesmu rod dabā un ceļojumos redzētajā.  Par savu radošo darbība Māra saka: “Tā pa īstam pie mākslas tilta nonācu Liepājā. Jauna vide, jauki cilvēki, labi pedagogi, iespēja iemācīties saskatīt, sadzirdēt un sevi  apliecināt. Soli pa solim vējā, saulē, jūrā. Tad Rīgā - Akadēmijā. Sapņi piepildās, mērķi tiek sasniegti. Atkal cita vide, jauki cilvēki, labi pedagogi, krāsas un vēl daudz visa kā. Tā mēģinu virzīties pa šo tiltu uz priekšu vēl joprojām. Liekas, ka līdz vidum, tā gribētos domāt, esmu pagājusies. . .  “

03.11.2018 - 17.11.2018
Kino Jūrmalā novembra mēnesī
Jūrmalas Kultūras centrā un Kauguru kultūras namā

05.11.2018 - 30.11.2018
Kauguru bibliotēkā Engures ielā 4a
09.11.2018 - 14.11.2018
Asaru bibliotēkā Dzimtenes ielā 15
09.11.2018 - 09.02.2019
Izstāde “Viņi nesagaidīja 100”
Intas un Imanta Ozoliņu izstāžu zālē Kāpu ielā 143/3

Ir rudens laiks. Tradicionāli tas ir veļu laiks - laiks, kad atminamies un godinam aizgājējus. 

Vēl  2014.gadā Jūrmalas mākslinieku biedrība šķīrās no pirmā Jūrmalas mākslinieku grupas vadītāja gleznotāja Daiļa Rožlapas  un otrā grupas vadītāja mākslinieka Valda Buša.

2018.gadā no  biedrības uz mūžu atvadījās astoņi grupas biedri. Šo skumjo sarakstu martā aizsāka pazīstamā mākslas vēsturniece Sarmīte Sīle, pavisam drīz 4.aprīlī viņai piebiedrojās grafiķis Imants Ozoliņš. Viņiem sekoja tēlnieks Leonīds Kristovskis, gleznotāji Inese Sčucka, Valdis Opmanis, Andris Adienis, Emīls Braunbergs. Pieminēsim arī tēlnieku Oļegu Skaraini, 2017.gadā aizgājušo mūsu izstāžu zāles simbola - Lauvas ar logo - autoru.

Mākslinieku mūžš ir bijis ražīgs un, lai ari viņu pašu vairs nav mūsu vidū, viņu darbi arī turpmāk priecēs skatītājus - nu jau bez pašu autoru klātbūtnes.

„Kamēr ir dzīvs cilvēka darbs, viņš arvien vēl ir mūsu vidū”.

Nu jau par Jūrmalas pilsētas simbolu kļuvusi 1953. gadā  tēlnieka Leonīda Kristovska veidotā skulptūra „Lāčplēsis”, Valda Buša bagātais gleznu un skiču klāsts bagātinājis Jūrmalas pilsētas muzeja krājumus. Grafiķis Imants Ozoliņš radījis grāmatzīmes  daudzām pazīstamām personībām, izveidojis ap 130 zīmējumu Jūrmalai, Latvijas un citu valstu pilsētām veltītas grafiku sērijas, kas apvienotas ar nosaukumu ”Ceļojumu piezīmes”.  Valda Opmaņa ainavas un ziedu gleznojumi turpinās sajūsmināt neskaitāmus mākslas mīļotājus.

... ir veļu laiks, kad  piemin savus tuviniekus...

Arī viņi bija mūsējie!

Godināsim viņu veikumu  ar nelielu izstādi, kurā būs apskatāmi aizsaulē aizgājušo mākslinieku darbi, kā ari citu mākslinieku veltījumi mūsu mīļajiem vairs klāt neesošajiem biedriem.

 

Ina Inta Liniņa-Ozoliņa

09.11.2018 - 14.11.2018
Kino
Kinoteātrī "Star Cinema" tirdzniecības centrā "Korso" Jomas ielā 37

13.11.2018 - 01.12.2018
Latvijas dzimšanas dienai veltīta foto izstāde “Mana Jūrmala”
Kauguru kultūras namā Raiņa ielā 110

13.11.2018 - 07.12.2018
Latvijas dzimšanas dienai veltīta konkursa izstāde ,,JĀ/NEatkarība 2018”
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Šogad izstāde un konkurss Jūrmalā notiek jau septīto gadu, un šo gadu laikā tā ir kļuvusi par vienu no Bulduru Izstāžu nama atpazīstamības zīmēm un arī apmeklētākajām izstādēm. Konkursa izstādes „JĀ/NEatkarība” ideja radās jau 2012. gada vasarā, Bulduru Izstāžu namam sadarbojoties ar radoši darošo biedrību RAD-DAR. Konkursa izstāde veiksmīgi pārņēma toreizējā gadskārtējā pasākuma „Māksla vieno tautas” vietu un laiku kā jauns konkurss, kurš aicināja māksliniekus piedalīties ar laikmetīgiem un sociāli aktīvi ievirzītiem mākslas darbiem par Latvijas neatkarības tēmu.

 

Darbu iesniegšana konkursam noslēdzās 30. oktobrī. Šogad konkursam tika pieteikti 82 darbi no visas Latvijas. Žūrijas sastāvā strādāja: Aiga Dzalbe – mākslas zinātniece, Latvijas Mākslas akadēmijas docente, Kristīne Briede – dokumentālā kino režisore, kultūras un sociālu projektu producente, publiciste, Andrejs Grants – fotogrāfs, pedagogs, Normunds Kozlovs – filozofs un sociologs, Rīgas Stradiņa universitātes  Komunikācijas studiju katedras docētājs un Patricija Brekte – māksliniece, Art Studio Peahen vadītāja.

 

Arī šogad konkursa izstāde notiek divās Jūrmalas vietās: Bulduru Izstāžu namā Muižas ielā 6 un Jūrmalas pilsētas domes vestibilā Jomas ielā 1/5. Izstāde Bulduru Izstāžu namā notiks līdz 8. decembrim, Jūrmalas pilsētas domes vestibilā līdz 7. decembrim.

 

Agnese Bule

Bulduru Izstāžu nama vadītāja

agnese.bule@gmail.com, tālr. 29401758, 29115996

14.11.2018 - 08.12.2018
Latvijas dzimšanas dienai veltīta konkursa izstāde ,,JĀ/NEatkarība 2018”
Bulduru Izstāžu namā Muižas ielā 6

Šogad izstāde un konkurss Jūrmalā notiek jau septīto gadu, un šo gadu laikā tā ir kļuvusi par vienu no Bulduru Izstāžu nama atpazīstamības zīmēm un arī apmeklētākajām izstādēm. Konkursa izstādes „JĀ/NEatkarība” ideja radās jau 2012. gada vasarā, Bulduru Izstāžu namam sadarbojoties ar radoši darošo biedrību RAD-DAR. Konkursa izstāde veiksmīgi pārņēma toreizējā gadskārtējā pasākuma „Māksla vieno tautas” vietu un laiku kā jauns konkurss, kurš aicināja māksliniekus piedalīties ar laikmetīgiem un sociāli aktīvi ievirzītiem mākslas darbiem par Latvijas neatkarības tēmu.

 

Darbu iesniegšana konkursam noslēdzās 30. oktobrī. Šogad konkursam tika pieteikti 82 darbi no visas Latvijas. Žūrijas sastāvā strādāja: Aiga Dzalbe – mākslas zinātniece, Latvijas Mākslas akadēmijas docente, Kristīne Briede – dokumentālā kino režisore, kultūras un sociālu projektu producente, publiciste, Andrejs Grants – fotogrāfs, pedagogs, Normunds Kozlovs – filozofs un sociologs, Rīgas Stradiņa universitātes  Komunikācijas studiju katedras docētājs un Patricija Brekte – māksliniece, Art Studio Peahen vadītāja.

 

Arī šogad konkursa izstāde notiek divās Jūrmalas vietās: Bulduru Izstāžu namā Muižas ielā 6 un Jūrmalas pilsētas domes vestibilā Jomas ielā 1/5. Izstāde Bulduru Izstāžu namā notiks līdz 8. decembrim, Jūrmalas pilsētas domes vestibilā līdz 7. decembrim.

 

Agnese Bule

Bulduru Izstāžu nama vadītāja

agnese.bule@gmail.com, tālr. 29401758, 29115996