Pasākumu afišas
Laikmetīgā tēlniecība no Jūrmalas pilsētas muzeja mākslas krājuma
09.02.2021 - 13.03.2021
Jūrmalas pilsētas muzejs, Tirgoņu iela 29
Pianistes Dzintras Erlihas solokoncerts “Cerībai”
06.03.2021
Dubultu Kultūras kvartāls Jūrmalas Mūzikas skola Strēlnieku prospekts 30
Digitālā izstāde “Vērša gads”.
12.02.2021
Bulduru Izstāžu nams Muižas iela 6
1 / 3
janvāris 2021
05 janvāris
otrdiena
12.00
Edinburgas prosp.75
05 janvāris
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
07 janvāris
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
08 janvāris
piektdiena
12.00
Jomas ielā 17
12 janvāris
otrdiena
09.00
Pilsētsaimniecības un drošības komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

J.Lediņš

 1.  

Par turpmāko rīcību ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošām dzīvojamām telpām Skolas iela 37-7; Tirzas iela 42-32; Talsu šoseja 31 k8-7; Talsu šoseja 31 k16-36; Talsu šoseja 54-49, Jūrmalā

G.Kovaļevska

12 janvāris
otrdiena
10.00
Transporta un mājokļu jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

L.Loskutova

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-124, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 7 k-5 - 65, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61A-2, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-12 -40, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

12 janvāris
otrdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
12 janvāris
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
13 janvāris
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
14 janvāris
ceturtdiena
09.00
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

I.Kausiniece

 1.  

Par līdzdalību biedrības “RED-Radošu Efektu darbnīca” īstenotā Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Solidaritātes projekta “It’s ok not to be ok”/ “Kas slēpjas aiz “normāli”” īstenošanā

E.Majore

14 janvāris
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
14 janvāris
ceturtdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-7, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-130, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-102, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu

L.Tesnova

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vadītāja  iecelšanu amatā

 

14 janvāris
ceturtdiena
11.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Par valsts budžeta mērķdotācijas interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021.gada janvārim-augustam sadali

I.Brača

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 1.  

Par Latvijas interešu izglītības speciālistu un interešu izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku semināra organizēšanu Jūrmalā

E.Majore

14 janvāris
ceturtdiena
16.00
Rakstnieks un pasaules apceļotājs Pēteris Strubergs “1 stundā apkārt Zemeslodei”
Aspazijas mājā Z. Meierovica prospektā 18/20

Pasākumu varēs skatīties tiešsaistē Aspazijas mājas Facebook lapā https://www.facebook.com/events/885393338877285/

 

15 janvāris
piektdiena
12.00
Jomas ielā 17
16 janvāris
sestdiena
17.00
Latvijas Volejbola čempionāts “Credit24 Meistarlīga 20/21” vīrieši
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zālē Raiņa ielā 55
Latvijas Volejbola čempionāts “Credit24 Meistarlīga 20/21” vīrieši

RTU Robežsardze/Jūrmala - TalTech

17 janvāris
svētdiena
15.30
Latvijas Volejbola čempionāts “Credit24 Meistarlīga 20/21” vīrieši
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zālē Raiņa ielā 55
Latvijas Volejbola čempionāts “Credit24 Meistarlīga 20/21” vīrieši

RTU Robežsardze/Jūrmala - PÄRNU VK

18 janvāris
pirmdiena
10.00
Tūrisma un kurortoloģijas komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

E.Krivcova

 1.  

Par uzsaukuma apstiprināšanu Jūrmalas pilsētas domes konkursam “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā”

I.Šponberga

19 janvāris
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
19 janvāris
otrdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
21 janvāris
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
21 janvāris
ceturtdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 “Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

L.Grobiņa

 1.  

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību vides pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un mājokļa pielāgošanai personām ar redzes invaliditāti

 

21 janvāris
ceturtdiena
11.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”

I.Vasmanis

 1.  

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā un līdzfinansējuma piešķiršanu

G.Liepiņa

22 janvāris
piektdiena
12.00
Jomas ielā 17
25 janvāris
pirmdiena
11.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu”

I.Šponberga

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra lēmumā Nr. 743 “Par tirdzniecības vietu nomas maksām”

 

 1.  

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu 2021. gadā

E.Bučs

 1.  

Par būvju nojaukšanu Raiņa ielā 41, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būves nojaukšanu Rītupes ielā 26, Jūrmalā

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.martā lēmuma Nr.116 „Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku sakārtošanu Kalsnavas ielā 2, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 42, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes vienības Liesmas ielā 1A, Jūrmalā, lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 105, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.745 “Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr.26 atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

S.Brauere

 1.  

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0122, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.496 "Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, iegādi"

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.691 “Par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās”

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduri 004, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustanmā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 1.līnija 1, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķemeru ielā 7, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Liepu ielā 6A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rītupes ielā 1A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viršu ielā 14A, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemesgabala daļas iegādi Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā

 

 1.  

Grozījums 2019.gada 8.oktobra Zemes nomas līgumā Nr. 1.2-16.3.1/1497 (Mellužu prospekts 2260, Jūrmalā)

 

 1.  

Par grozījumiem 2008.gada 2.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/1184

 

 1.  

Par zemesgabala Dzeldas ielā 1, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Lāču iela 1002, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

 

26 janvāris
otrdiena
11.00
Finanšu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 1.  

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatiem ārkārtējās situācijas laikā

 

 1.  

Par prasību parādu norakstīšanu

V.Zvejniece

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.345 “Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem”

V.Kurpelis

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību 2020.gada deviņu mēnešu starpperiodu pārskatiem

G.Avots

26 janvāris
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
26 janvāris
otrdiena
15.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
27 janvāris
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
28 janvāris
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
28 janvāris
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

11.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

11.05

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vadītāja iecelšanu amatā

L.Tesnova

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”” vadītāja iecelšanu amatā

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekššēdētāja ievēlēšanu

 

 

 1.  

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatiem ārkārtējās situācijas laikā

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

 

11.10

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 "Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu"

O.Balciune

11.15

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu”

I.Šponberga

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra lēmumā Nr. 743 “Par tirdzniecības vietu nomas maksām”

 

11.20

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21. februāra lēmumā Nr.58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2019” īstenošanu”

E.Bučs

11.25

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu ”

I.Vasmanis

11.30

 1.  

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas  izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā

T.Vaišļa

 

 1.  

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā un līdzfinansējuma piešķiršanu

G.Liepiņa

11.35

 1.  

Par līdzdalību biedrības “RED-Radošu Efektu darbnīca” īstenotā Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Solidaritātes projekta “It’s ok not to be ok”/ “Kas slēpjas aiz “normāli”” īstenošanā

E.Majore

 

 1.  

Par Latvijas interešu izglītības speciālistu un interešu izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku semināra organizēšanu Jūrmalā

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 14. decembra nolikumā Nr. 33 “Konkursa „Gada balva kultūrā” nolikums”

A.Miltiņa

11.40

 1.  

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda 2021.gada 1.kultūras projektu konkursā Vizuālās mākslas nozarē

I.Baumane

11.45

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.345 “Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem”

V.Kurpelis

11.50

 1.  

Par būvju nojaukšanu Lienes ielā 6A, Jūrmalā

V.Zvejniece

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Rītupes ielā 26, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu Raiņa ielā 41, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par prasību parādu norakstīšanu

 

 

 1.  

Par zemes vienības Liesmas ielā 1A, Jūrmalā, lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 42, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.martā lēmuma Nr.116 „Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku sakārtošanu Kalsnavas ielā 2, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 105, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.745 “Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu  

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr.26 “Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu izstrādes projekta zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā apstiprināšanu

 

11.55

 1.  

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

L.Grobiņa

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 “Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību vides pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un mājokļa pielāgošanai personām ar redzes invaliditāti

 

12.00

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-124, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 7 k-5 - 65, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61A-2, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-12 -40, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

12.05

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

S.Brauere

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

 

 

 1.  

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0122, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.496 "Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, iegādi"

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.691 “Par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās”

 

 

 1.  

Grozījumi 2008.gada 2.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/1184

 

 

 1.  

Grozījums 2019.gada 8.oktobra Zemes nomas līgumā Nr. 1.2-16.3.1/1497 (Mellužu prospekts 2260, Jūrmalā)

 

 

 1.  

Par zemesgabala Dzeldas ielā 1, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Lāču iela 1002, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduri 004, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 1.līnija 1, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķemeru ielā 7, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Liepu ielā 6A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rītupes ielā 1A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viršu ielā 14A, Jūrmalā

 

28 janvāris
ceturtdiena
16.30
Tūrisma un kurortoloģijas komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par priekšlikuma “Priedaines labiekārtotās atpūtas vietas (Upmalas ielā) iekļaušanu oficiālo peldvietu sarakstā” atbalstīšanu un iesnieguma iesniegšanu Veselības inspekcijai

J.Artemjevs

28 janvāris
ceturtdiena
17.00
“Eduarda Pāvula ilgais ceļš Jūrmalas kāpās” ar vēsturnieci Daci Ulpi
Aspazijas mājā Z. Meierovica prospektā 18/20

 

28. janvārī plkst. 17.00. aicinām uz vēsturnieces Daces Ulpes lekciju “Eduarda Pāvula ilgais ceļš Jūrmalas kāpās”, kas notiks tiešsaistē Aspazijas mājas Facebook lapā www.facebook.com/events/465197657803930.

Darba lapa  skolām.

 

Šogad aprit 40 gadi kopš dienasgaismu ieraudzīja pirmā daudzsēriju melodrāma Latvijas kino vēsturē – “Ilgais ceļš kāpās”. Filma tapa pēc Oļega Rudņeva romāna ar tādu pašu nosaukumu. Leģendas vēsta, ka tieši kādas jūrmalnieku ģimenes dzīves stāsts Rudņevu, kurš ieņēma Jūrmalas pilsētas komitejas pirmā sekretāra amatu, pamudināja 1976.gadā uzrakstīt romānu par Jēkabu Ozolu, viņa daiļo meitu Martu un viņas liktenīgajiem vīriešiem. Starptautiskajā aktieru ansamblī visspožāk mirdzēja mūsu pašu pērles – Lilita Ozoliņa un jūrmalnieks Eduards Pāvuls – Jēkaba Ozola lomā. Vēsturniece Dace Ulpe uzsver, ka pats Pāvuls Jēkaba Ozola lomu uzskatīja par turpinājumu Oskara lomai “Zvejnieka dēlā”: “Viņš būtu gribējis, lai Ozols ir niknāks, skarbāks, viņa paša vārdiem sakot “lielāks rīkļu rāvējs”, lai parādītu, ka latvietis var. Viņaprāt, loma tika mīkstināta, kā nodeva laikmetam, kurā tā tapa.”

 

Izcilais aktieris arī melodrāma “Ilgais ceļš kāpās” ar savu tēlojumu panāca, ka jau no pirmajām filmas sekundēm viņu vairs neuztvērām, kā Eduardu Pāvulu, bet Jēkabu Ozolu. Un ne te tikai latviešu publika. Reiz, Pāvulam braucot Dailes teātra viesizrādēs uz Bulgāriju, robežsargs, ieskatījies kupejā, izsaucies: “Вот он сидит, хромой бандит Озолс!” (tulkojums no krievu val., “Lūk, viņš sēž, klibais bandīts Ozols!”) Dace Ulpe: “Filmas tapšanas laikā režisors Aloizs Brenčs bija aizvedis Eduardu Pāvulu uz medicīnas iestādi, kur tika izgatavotas protēzes. Pāvuls rūpīgi iepazinās gan ar kājas protēzes ārējo veidolu, gan to, kā tā tiek piestiprināta, kā notiek staigāšana ar protēzi. Tas bija viens no Pāvula “knifiem” visa viņa radošā mūža laikā – paturēt prātā katru sīkumu, iedziļināties niansēs. Patiesībā protēze ir puse no Jēkaba Ozola tēla. Zvejnieks, kurš nevar iet jūrā, kaut arī mīl gan jūru, gan savu darbu. Vīrietis, kurā vēl ir gana daudz vitalitātes, bet, esot invalīdam, viņam pieder vien tās sievietes uzmanība, kura nevar viņam atteikt, kura ir no viņa atkarīga – viņa kalpone. Aizejot mežā, protēze noder arī par atrunu – tās dēļ Ozols var palikt par putras vārītāju nometnē un nepiedalīties uzbrukumā ciema veikalam. Jēkaba Ozola tēls ir daudzšķautņains, nokrāsām bagāts un piesātināts. To noteikti var pieskaitīt Eduarda Pāvula izcilākajiem veikumiem uz ekrāna.”

 

Vēsturniece Dace Ulpe ir aizraujoša stāstniece, kura caur paša Eduarda Pāvula un viņa līdzbiedru atmiņām aizvedīs mūs pagātnē, kad tapa leģendārā filma “Ilgais ceļš kāpās”, kuras uzņemšana arī cieši saistīta ar Jūrmalu. Tolaik filmēšanas grupa kādu laiku dzīvoja pat Jaunķemeru kempingā, jo vairākas filmēšanas vietas bija Jūrmalas tuvumā - Spuņciemā un Bigauņciemā.

 

Dace Ulpe ir autore 2017. gada atklātajai Eduarda Pāvula memoriālā izstādei Babītes novada Kultūrizglītības centra filiālē “Vietvalži”.

29 janvāris
piektdiena
12.00
Jomas ielā 17
29.11.2020 - 28.02.2021
Gaismas parks Jūrmalā
Dzintaru Mežaparkā
Gaismas parks Jūrmalā

Jau ceturto gadu Jūrmalā Dzintaru mežaparks iemirdzas īpaši spoži – tūkstošiem krāsainu lampiņu krēslas stundās veido dažādus gaismas dekorus. 

 

Šogad Dzintaru mežaparka teritorijā mirdz vēl vairāk gaismiņu – izveidota jauna gaismas koku aleja, tiks izgaismots 38 metrus augstais skatu tornis, no kura paveras brīnišķīgs skats uz pilsētu un jūras piekrasti.

 

Arī šogad mežaparka apmeklētājiem pieejams lielākais no dekoriem – parka tiltiņš, kas veidots jūras viļņa formā no gaismu virtenēm kopumā 3,5 km garumā. No gaismu virtenēm veidotais tiltiņš ir arī viena no iecienītākajām fotografēšanās vietām jūrmalniekiem un pilsētas viesiem. Krēslas stundās parku apdzīvo no gaismiņām veidoti lāči, eži, vāveres un citi meža iemītnieki. Dzintaru mežaparks apmeklētājiem atvērts katru dienu līdz plkst. 22.00.

 

Apmeklējot Gaismas parku, aicinām ievērot valstī noteiktos piesardzības pasākumus! Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija brīvdienās uzraudzīs Dzintaru mežaparku, lai nenotiktu pulcēšanās un tiktu ievērota divu metru distance.

01.01.2021 - 30.12.2021
Jūrmalas Brīvdabas muzejā apskatāma pastāvīgā ekspozīcija – “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē”
Jūrmalas Brīvdabas muzejā Tīklu ielā 1a
Jūrmalas Brīvdabas muzejā apskatāma pastāvīgā ekspozīcija – “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē”

Ekspozīcija ir veidota kā stāsts par laivu būves pirmsākumiem un laivu būvēšanas veidiem Latvijā. Centrālais izstādes eksponāts ir nepabeigta, klinkerbūves jeb pārlaidbūves tehnikā būvēta Kurzemes koka zvejas laiva dabiskā lielumā. Telpā izvietoti senlaicīgi amatnieku darba galdi un instrumenti, kā arī tekstuālā informācija, zīmējumi un fotogrāfijas.

 

Ekspozīcija tiks izmantota muzejpedagoģisku nodarbību veidošanai muzeja apmeklētāju iesaistei laivu būves izzināšanā. Mākslinieciski augstvērtīgā un kvalitatīvā ekspozīcija par laivu būvniecības tradīcijām būs interesanta un saistoša gan vietējiem, gan ārvalstu tūristiem.

 

Pirms piecdesmit gadiem, zvejnieku kolhoza “Uzvara” darbiniekiem dibinot Jūrmalas Brīvdabas muzeju, bija iecere iekārtot laivu būves darbnīcu, kur meistars sniegtu laivu būves amata paraugdemonstrējumus, iesaistot darba procesā muzeja apmeklētājus. Jūrmalas Brīvdabas muzeja darbiniekiem, strādājot pie jaunās ekspozīcijas izveides,  bija vēlme šo pamatieceri saglabāt, līdz ar to tika radīta laivu būves darbnīca, kas atspoguļo piekrastes iedzīvotāju dzīvi un nodarbošanos.

 

Jaunā ekspozīcija ir nozīmīgs ieguldījums Rīgas jūras līča piekrastes, arī Jūrmalas pilsētas, seno iedzīvotāju dzīves izpētē, zvejniecības un ar to saistīto zudušo vēsturisko arodu popularizēšanā, muzeja apmeklētāju izglītošanā, kā arī vērtīgs Jūrmalas Brīvdabas muzeja ekspozīciju tematisks papildinājums. Ekspozīcija izveidota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

 

Jūrmalas Brīvdabas muzejs atrodas Tīklu ielā 1a, apmeklētājiem atvērts no otrdienas līdz svētdienai plkst. 10.00–18.00. Muzeja apmeklējums ir bez maksas.