Pasākumu afišas
Starptautiskais atklātais bērnu šaha turnīrs “Rudaga – Kaissa 2019 Vasara”
22.08.2019 - 24.08.2019
Viesnīcā “Semarah Hotel Lielupe”, Bulduru prospektā 64/68
Starptautiskā glezniecības konkursizstāde "Marīna 2019" - Vētra
19.07.2019 - 01.09.2019
Jūrmalas pilsētas muzejā, Tirgoņu ielā 29
12. starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls „Vox angelica“
30.06.2019 - 01.09.2019
Dubultu ev.lut.baznīcā, Baznīcas ielā 13
Bērnu vasara Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
02.06.2019 - 25.08.2019
Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
augusts 2019
13 jūnijs
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
13 jūnijs
ceturtdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

 1.  

Par kustamās mantas atsavināšanu

E.Melnis

 1.  

Par      līdzfinansēto iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa 2.kārtas rezultātiem kategorijā “sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana” un kategorijā “veselības aprūpes pieejamības palielināšanas un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu īstenošana”

D.Kulagina

 1.  

Par Labklājības pārvaldes budžeta grozījumiem un izmaiņām

L.Grobiņa

13 jūnijs
ceturtdiena
11.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana.

R.Sproģe

 1.  

Par Ziemeļvalstu Ministru padomes atbalsta programmas „Nordplus Junior” projekta „Nordplus Jauniešu mobilitātes projekts” īstenošanu

J.Batina

 1.  

Par Jūrmalas Alternatīvās skolas budžeta izmaiņām

 

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa” 2019.gada budžeta izmaiņām

A.Auziņa

 1.  

Par Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Sports” rīcības “Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī” projekta „A.NI.M.US. - Adriatic IoNIan GaMes For Social InclUSion ” īstenošanu

S.Bērziņš

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas  izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu “Darbs materiālā – animācija” mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” noslēgumu

T.Vaišļa

 1.  

Par SIA Dzintaru koncertzāle 2019.gadā organizētajiem pasākumiem

G.Ķirsis

 1.  

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali 2019.gada janvāra - augusta mēnešiem

I.Brača

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolas mērķdotācijas  ieņēmumu un izdevumu tāmē 2019.gadam

G.Liepiņa

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas Kultūras centra 2019.gada budžetā

A.Kristvalds

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Kultūras centra 2019.gada budžetā

 

 1.  

Par Kultūras nodaļas budžeta grozījumiem

D.Liepiņa

 1.  

Par līdzdalību darbības programmas  "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" otrās kārtas īstenošanā un projekta 2019.gada budžeta apstiprināšanu

I.Vasmanis

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Literārie vakari kopā ar autoru” īstenošanu

S.Brence