Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības dome, kas juridiskās personas vārdā: pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu.

Jūrmalas pašvaldības nolikums un struktūra  (Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 4. februāra saistošie noteikumi Nr.6).

 

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs ir Gatis Truksnis, izpilddirektors – Edgars Stobovs.

 

Jūrmalas pilsētas dome
Reģ. Nr. 90000056357
Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 67093816
Fakss: 67093956
E-pasts: pasts@jurmala.lv

 

 Darba laiks:
 pirmdiena 8.30–13.00 un 13.30–18.00
 otrdiena 8.30–13.00 un 13.30–17.00
 trešdiena 8.30–13.00 un 13.30–17.00
 ceturtdiena 8.30–13.00 un 13.30–17.00
 piektdiena 8.30–13.00 un 13.30–16.00
Pieņemšanas laiks pie speciālistiem:
pirmdiena 14.00–18.00