Attīstības un vides jautājumu komiteja
Kategorija: Komitejas

Attīstības un vides jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus, kas saistīti ar attīstības priekšlikumiem, pilsētas plānojumu, apbūvi, vidi un vides aizsardzību un sniedz atzinumus par tiem.

 

Sastāvs

Anita Adijāne – priekšsēdētāja;

Jānis Lediņš – priekšsēdētājas vietnieks;

Elizabete Krivcova;

Mārtiņš Stulpiņš;

Andris Čuda.

 

Normatīvie akti:

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošie noteikumi Nr.6 Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 4. augusta lēmums Nr.369 Par pastāvīgajām deputātu komitejām
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE