Sākumlapa http://xn--jrmala-bmb.lv Sākumlapa lv Mon, 22 Apr 2019 15:32:07 +0200 Paziņojums par darba uzdevuma termiņa detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Teātra ielā 1 pagarināšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pilsetplanosanas_nodala/pilsetplanosanas_nodalas_lemumi/65996-pazinojums-par-darba-uzdevuma-termina-detalplanojuma-izstradei-zemesgabalam-teatra-iela-1-pagarinasanu Tue, 16 Apr 2019 16:24:21 +0200 Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1801 publisko apspriešanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/65494-par-lokalplanojuma-zemesgabalam-varnukrogs-1801-publisko-apspriesanu Wed, 17 Apr 2019 13:27:01 +0200 Par detālplānojuma kapsētas izveidošanai zemesgabalā Krastciems 0501 izstrādes pārtraukšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/65488-par-detalplanojuma-kapsetas-izveidosanai-zemesgabala-krastciems-0501-izstrades-partrauksanu Tue, 02 Apr 2019 10:10:46 +0200 Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Oļģerta ielā 8 atzīšanu par spēku zaudējušu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/65486-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-olgerta-iela-8-atzisanu-par-speku-zaudejusu Tue, 02 Apr 2019 10:11:07 +0200 Par lēmuma par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kaugurciems 41 galīgās redakcijas apstiprināšanu atcelšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/65485-par-lemuma-par-detalplanojuma-projekta-zemesgabalam-kaugurciems-41-galigas-redakcijas-apstiprinasanu-atcelsanu Tue, 02 Apr 2019 10:12:51 +0200 Detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/65484-detalplanojuma-grozijumu-zemesgabalam-saulgriezu-iela-3-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Tue, 02 Apr 2019 10:13:28 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Murdu ielā 4 http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/65483-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-murdu-iela-4 Tue, 02 Apr 2019 10:14:00 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4 http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/65482-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-gertrudes-prospekta-4 Tue, 02 Apr 2019 10:14:26 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 53 http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/65481-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-kapu-iela-53 Tue, 02 Apr 2019 10:19:11 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 41B http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/64668-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-kaugurciema-iela-41b Wed, 06 Mar 2019 10:21:10 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Otīlijas ielā 1 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/64664-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-otilijas-iela-1-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izvertesanu Mon, 25 Feb 2019 10:52:57 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 19.līnijā 1 http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/64663-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-19linija-1 Thu, 14 Mar 2019 15:26:44 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Turaidas ielā 17 http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/64659-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-turaidas-iela-17 Wed, 06 Mar 2019 10:24:27 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 107 apstiprināšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/64657-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-kapu-iela-107-apstiprinasanu Wed, 06 Mar 2019 10:12:35 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Gaujas ielā 1 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/64656-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-gaujas-iela-1-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izvertesanu Mon, 25 Feb 2019 10:40:59 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 39 apstiprināšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/64654-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-juras-iela-39-apstiprinasanu Wed, 06 Mar 2019 10:15:03 +0200 Paziņojums par darba uzdevuma detālplānojuma izstrādei zemesgabaliem Druvciems 1201, Jūrmalā un Druvciems 1203 termiņa pagarināšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pilsetplanosanas_nodala/pilsetplanosanas_nodalas_lemumi/64258-pazinojums-par-darba-uzdevuma-detalplanojuma-izstradei-zemesgabaliem-druvciems-1201-jurmala-un-druvciems-1203-termina-pagarinasanu Mon, 04 Feb 2019 14:13:52 +0200 Paziņojums par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202 kadastra apzīmējums 1300 002 1202, apstiprināšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/64131-pazinojums-par-lokalplanojuma-zemesgabalam-36linija-1202-kadastra-apzimejums-1300-002-1202-apstiprinasanu Thu, 28 Feb 2019 15:52:04 +0200 Paziņojums par kļūdas labošanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/64130-pazinojums-par-kludas-labosanu Tue, 05 Feb 2019 09:40:01 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā apstiprināšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/64128-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-mirdzas-iela-31-jurmala-apstiprinasanu Tue, 05 Feb 2019 09:40:59 +0200