Sākumlapa http://xn--jrmala-bmb.lv Sākumlapa lv Tue, 23 Oct 2018 02:07:02 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 140 http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/62101-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-kapteina-zolta-iela-140 Mon, 22 Oct 2018 15:05:46 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Gaujas ielā 1 http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/62100-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-gaujas-iela-1 Mon, 22 Oct 2018 15:04:57 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Oļģerta ielā 8 http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/62099-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-olgerta-iela-8 Mon, 22 Oct 2018 15:04:22 +0200 Detālplānojuma zemesgabalam Otīlijas ielā 1 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/62098-detalplanojuma-zemesgabalam-otilijas-iela-1-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Mon, 22 Oct 2018 15:03:27 +0200 Paziņojums par darba uzdevuma detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā, derīguma termiņa pagarināšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pilsetplanosanas_nodala/pilsetplanosanas_nodalas_lemumi/62096-pazinojums-par-darba-uzdevuma-detalplanojuma-grozijumu-izstradei-zemesgabalam-magonu-iela-2-jurmala-deriguma-termina-pagarinasanu Mon, 22 Oct 2018 14:34:21 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 68A http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/61700-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-kaugurciema-iela-68a Tue, 09 Oct 2018 14:34:18 +0200 Paziņojums par grozījumu 2015.gada 3.februāra līgumā par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 137 īstenošanas kārtību http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/61699-pazinojums-par-grozijumu-2015gada-3februara-liguma-par-detalplanojuma-zemesgabalam-kapu-iela-137-istenosanas-kartibu Tue, 09 Oct 2018 14:33:55 +0200 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 21publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/61647-pazinojums-par-detalplanojuma-grozijumu-zemesgabalam-ernesta-birznieka-upisa-iela-21publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izskatisanas-sanaksmi Tue, 09 Oct 2018 14:33:24 +0200 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 41 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/61646-pazinojums-par-detalplanojuma-grozijumu-zemesgabalam-dzintaru-prospekta-41-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izskatisanas-sanaksmi Tue, 09 Oct 2018 14:33:15 +0200 Detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 18 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/61044-detalplanojuma-zemesgabalam-kaugurciema-iela-18-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Mon, 03 Sep 2018 17:46:08 +0200 Detālplānojuma zemesgabalam Mirdzas ielā 31 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/61043-detalplanojuma-zemesgabalam-mirdzas-iela-31-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Mon, 03 Sep 2018 17:46:52 +0200 Paziņojums par detālplānojuma un parka veidošanas ieceres zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, apstiprināšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/60711-pazinojums-par-detalplanojuma-un-parka-veidosanas-ieceres-zemesgabalam-turistu-iela-17-jurmala-apstiprinasanu Fri, 03 Aug 2018 17:39:48 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, apstiprināšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/60710-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-emila-darzina-iela-28-jurmala-apstiprinasanu Fri, 03 Aug 2018 17:40:19 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā, publisko apspriešanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/60708-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-krastciems-0501-jurmala-publisko-apspriesanu Fri, 03 Aug 2018 17:41:01 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Vikingu ielā 35, Jūrmalā, īstenošanas termiņu pagarināšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/60707-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-vikingu-iela-35-jurmala-istenosanas-terminu-pagarinasanu Fri, 03 Aug 2018 17:41:32 +0200 Detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 41 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/60683-detalplanojuma-grozijumu-zemesgabalam-dzintaru-prospekta-41-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Fri, 03 Aug 2018 17:42:00 +0200 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Bulduru prospektā 107 apstiprināšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/60681-pazinojums-par-detalplanojuma-grozijumu-zemesgabalam-bulduru-prospekta-107-apstiprinasanu Fri, 03 Aug 2018 17:42:30 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 66 apstiprināšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/60679-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-kaugurciema-iela-66-apstiprinasanu Fri, 03 Aug 2018 17:42:56 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 63 apstiprināšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/60677-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-kaugurciema-iela-63-apstiprinasanu Fri, 03 Aug 2018 17:43:19 +0200 Sabiedrības priekšlikumi par parka veidošanas ieceri Tūristu ielā 17, Jūrmalā http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/60347-sabiedribas-priekslikumi-par-parka-veidosanas-ieceri-turistu-iela-17-jurmala Thu, 05 Jul 2018 10:32:01 +0200