Sākumlapa http://xn--jrmala-bmb.lv Sākumlapa lv Fri, 17 Aug 2018 04:46:10 +0200 Paziņojums par detālplānojuma un parka veidošanas ieceres zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, apstiprināšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/60711-pazinojums-par-detalplanojuma-un-parka-veidosanas-ieceres-zemesgabalam-turistu-iela-17-jurmala-apstiprinasanu Fri, 03 Aug 2018 17:39:48 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, apstiprināšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/60710-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-emila-darzina-iela-28-jurmala-apstiprinasanu Fri, 03 Aug 2018 17:40:19 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā, publisko apspriešanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/60708-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-krastciems-0501-jurmala-publisko-apspriesanu Fri, 03 Aug 2018 17:41:01 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Vikingu ielā 35, Jūrmalā, īstenošanas termiņu pagarināšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/60707-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-vikingu-iela-35-jurmala-istenosanas-terminu-pagarinasanu Fri, 03 Aug 2018 17:41:32 +0200 Detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 41 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/60683-detalplanojuma-grozijumu-zemesgabalam-dzintaru-prospekta-41-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Fri, 03 Aug 2018 17:42:00 +0200 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Bulduru prospektā 107 apstiprināšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/60681-pazinojums-par-detalplanojuma-grozijumu-zemesgabalam-bulduru-prospekta-107-apstiprinasanu Fri, 03 Aug 2018 17:42:30 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 66 apstiprināšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/60679-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-kaugurciema-iela-66-apstiprinasanu Fri, 03 Aug 2018 17:42:56 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 63 apstiprināšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/60677-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-kaugurciema-iela-63-apstiprinasanu Fri, 03 Aug 2018 17:43:19 +0200 Sabiedrības priekšlikumi par parka veidošanas ieceri Tūristu ielā 17, Jūrmalā http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/60347-sabiedribas-priekslikumi-par-parka-veidosanas-ieceri-turistu-iela-17-jurmala Thu, 05 Jul 2018 10:32:01 +0200 Lēmums par darba uzdevuma detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā, derīguma termiņa pagarināšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pilsetplanosanas_nodala/pilsetplanosanas_nodalas_lemumi/60279-lemums-par-darba-uzdevuma-detalplanojuma-izstradei-zemesgabalam-krastciems-0501-jurmala-deriguma-termina-pagarinasanu Tue, 03 Jul 2018 13:19:09 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 39 http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/59937-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-juras-iela-39 Tue, 26 Jun 2018 10:12:53 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041 http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/59936-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabaliem-priedaine-2302-priedaine-2001-priedaine-1201-priedaine-2303-un-lielais-prospekts-0041 Tue, 26 Jun 2018 10:11:04 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabaliem Zvārtas ielā 27 un Zvārtas ielā 27A apstiprināšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/59934-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabaliem-zvartas-iela-27-un-zvartas-iela-27a-apstiprinasanu Tue, 26 Jun 2018 10:08:33 +0200 Par darba uzdevuma detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā, derīguma termiņa pagarināšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/59933-par-darba-uzdevuma-detalplanojuma-izstradei-zemesgabalam-krastciems-0501-jurmala-deriguma-termina-pagarinasanu Mon, 18 Jun 2018 11:53:26 +0200 Lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/59407-lokalplanojuma-zemesgabalam-varnukrogs-1802-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Tue, 05 Jun 2018 10:15:53 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Bražuciema ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/59405-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-brazuciema-iela-3-jurmala-apstiprinasanu Tue, 05 Jun 2018 10:15:18 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 53, Jūrmalā apstiprināšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/59403-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-juras-iela-53-jurmala-apstiprinasanu Tue, 05 Jun 2018 10:14:49 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Mežmalas ielā 21, Jūrmalā apstiprināšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/59401-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-mezmalas-iela-21-jurmala-apstiprinasanu Tue, 05 Jun 2018 10:14:29 +0200 Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Gulbju ielā 75 atzīšanu par spēku zaudējušu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/59400-par-detalplanojuma-projekta-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-gulbju-iela-75-atzisanu-par-speku-zaudejusu Tue, 05 Jun 2018 10:14:05 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 3 http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/59383-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-kaugurciema-iela-3 Tue, 05 Jun 2018 10:13:40 +0200