Sākumlapa http://xn--jrmala-bmb.lv Sākumlapa lv Sun, 20 Jan 2019 02:56:32 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 39, Jūrmalā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/63590-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-juras-iela-39-jurmala-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izvertesanu Thu, 10 Jan 2019 15:58:55 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Gaujas ielā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/63513-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-gaujas-iela-1-jurmala-nodosanu-publiskajai-apspriesanai-un-atzinumu-sanemsanai Thu, 10 Jan 2019 15:59:23 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 107, Jūrmalā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanas sanāksmi http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/63431-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-kapu-iela-107-jurmala-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izvertesanas-sanaksmi Thu, 10 Jan 2019 15:59:35 +0200 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3 http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/62884-pazinojums-par-detalplanojuma-grozijumu-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-saulgriezu-iela-3 Thu, 10 Jan 2019 16:02:33 +0200 Paziņojums par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dāvja ielā 73 atzīšanu par spēku zaudējušu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/62882-pazinojums-par-detalplanojuma-projekta-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-davja-iela-73-atzisanu-par-speku-zaudejusu Mon, 03 Dec 2018 14:09:03 +0200 Detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 39 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/62858-detalplanojuma-zemesgabalam-juras-iela-39-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Mon, 03 Dec 2018 14:08:21 +0200 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21 apstiprināšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/62856-pazinojums-par-detalplanojuma-grozijumu-zemesgabalam-ernesta-birznieka-upisa-iela-21-apstiprinasanu Mon, 03 Dec 2018 14:07:55 +0200 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 41 apstiprināšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/62854-pazinojums-par-detalplanojuma-grozijumu-zemesgabalam-dzintaru-prospekta-41-apstiprinasanu Mon, 03 Dec 2018 14:07:37 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/62738-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-mirdzas-iela-31-jurmala-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izskatisanas-sanaksmi Thu, 15 Nov 2018 12:26:44 +0200 Paziņojums par būvniecības ieceres „Tirdzniecības ēkas jaunbūve Talsu šoseja 40, Jūrmala” nodošanu publiskai apspriešanai http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/62320-pazinojums-par-buvniecibas-ieceres-tirdzniecibas-ekas-jaunbuve-talsu-soseja-40-jurmala-nodosanu-publiskai-apspriesanai Fri, 18 Jan 2019 10:28:53 +0200 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 21, Jūrmalā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/62318-pazinojums-par-detalplanojuma-grozijumu-zemesgabalam-ernesta-birznieka-upisa-iela-21-jurmala-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izskatisanas-sanaksmi Wed, 31 Oct 2018 16:03:02 +0200 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 41, Jūrmalā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi. http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/62317-pazinojums-par-detalplanojuma-grozijumu-zemesgabalam-dzintaru-prospekta-41-jurmala-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izskatisanas-sanaksmi Wed, 31 Oct 2018 16:03:30 +0200 Paziņojums par darba uzdevuma detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā, derīguma termiņa pagarināšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pilsetplanosanas_nodala/pilsetplanosanas_nodalas_lemumi/62296-pazinojums-par-darba-uzdevuma-detalplanojuma-izstradei-zemesgabalam-krastciems-0501-jurmala-deriguma-termina-pagarinasanu Tue, 30 Oct 2018 15:37:15 +0200 Par apstiprinātā detālplānojuma zemesgabalam Gaujas ielā 1 atcelšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/62170-par-apstiprinata-detalplanojuma-zemesgabalam-gaujas-iela-1-atcelsanu Tue, 30 Oct 2018 16:42:46 +0200 Par detālplānojuma zemesgabalam Oļģerta ielā 8 galīgās redakcijas atcelšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/62169-par-detalplanojuma-zemesgabalam-olgerta-iela-8-galigas-redakcijas-atcelsanu Tue, 30 Oct 2018 16:41:43 +0200 Par detālplānojuma zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 140 galīgās redakcijas atcelšanu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/62163-par-detalplanojuma-zemesgabalam-kapteina-zolta-iela-140-galigas-redakcijas-atcelsanu Tue, 30 Oct 2018 16:40:59 +0200 Lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202 pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/62141-lokalplanojuma-zemesgabalam-36linija-1202-pilnveidotas-redakcijas-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izskatisanas-sanaksme Tue, 30 Oct 2018 16:39:37 +0200 Lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, 5.līnija 2 un Bulduri 1304 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/62140-lokalplanojuma-zemesgabaliem-4linija-1a-5linija-2-un-bulduri-1304-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Tue, 06 Nov 2018 08:58:44 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 140 http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/62101-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-kapteina-zolta-iela-140 Tue, 30 Oct 2018 16:38:31 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Gaujas ielā 1 http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/62100-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-gaujas-iela-1 Tue, 30 Oct 2018 16:38:11 +0200