Sākumlapa http://xn--jrmala-bmb.lv Sākumlapa lv Tue, 19 Feb 2019 10:33:28 +0200 Pārbaudīt caurlaides derīgumu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/caurlaides_2019/64303-parbaudit-caurlaides-derigumu Tue, 05 Feb 2019 16:11:03 +0200 Sadarbības līguma slēgšana par priekšrocību un atlaižu nodrošināšanu Jūrmalas iedzīvotāja kartes lietotājiem http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/jurmalas_iedzivotaja_karte/64064-sadarbibas-liguma-slegsana-par-prieksrocibu-un-atlaizu-nodrosinasanu-jurmalas-iedzivotaja-kartes-lietotajiem Fri, 25 Jan 2019 14:00:59 +0200 Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/caurlaides_2019/60512-biezak-uzdotie-jautajumi-un-atbildes Wed, 18 Jul 2018 15:20:13 +0200 2018. gadā īstenotie projekti http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/labiekartosana/60310-2018-gada-istenotie-projekti Tue, 04 Dec 2018 15:45:04 +0200 2017. gadā īstenotie projekti http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/labiekartosana/60309-2017-gada-istenotie-projekti Fri, 06 Jul 2018 11:19:12 +0200 2018. gadā īstenotie projekti http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas_integracija/sabiedribas_integracijas_projekti/60304-2018-gada-istenotie-projekti Wed, 05 Dec 2018 13:51:34 +0200 2017. gadā īstenotie projekti http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas_integracija/sabiedribas_integracijas_projekti/60298-2017-gada-istenotie-projekti Wed, 04 Jul 2018 15:31:53 +0200 2018. gadā realizētie projekti http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/veselibas_veicinasana/veselibas_veicinasanas_projekti/59958-2018-gada-realizetie-projekti Tue, 04 Dec 2018 15:59:00 +0200 2017.gadā realizētie projekti http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/veselibas_veicinasana/veselibas_veicinasanas_projekti/59957-2017gada-realizetie-projekti Mon, 02 Jul 2018 10:00:28 +0200 Saistošo noteikumu projekti http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas_lidzdaliba/saistoso_noteikumu_projekti/57192-saistoso-noteikumu-projekti Tue, 27 Feb 2018 11:25:07 +0200 Kontaktinformācija http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/caurlaides_2019/57010-kontaktinformacija Wed, 02 May 2018 16:10:21 +0200 Kādos gadījumos caurlaidi var anulēt http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/caurlaides_2019/57006-kados-gadijumos-caurlaidi-var-anulet Tue, 05 Feb 2019 14:22:29 +0200 Kā iesniegt pieteikumu nodevas atvieglojumam vai atbrīvojumam http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/caurlaides_2019/57003-ka-iesniegt-pieteikumu-nodevas-atvieglojumam-vai-atbrivojumam Wed, 06 Feb 2019 09:07:25 +0200 Kam pienākas nodevas atvieglojums vai atbrīvojums http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/caurlaides_2019/57002-kam-pienakas-nodevas-atvieglojums-vai-atbrivojums Tue, 05 Feb 2019 14:41:13 +0200 Kādi transportlīdzekļi var iebraukt Jūrmalā bez caurlaides http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/caurlaides_2019/57001-kadi-transportlidzekli-var-iebraukt-jurmala-bez-caurlaides Mon, 26 Feb 2018 11:38:49 +0200 Kā var nopirkt un pārreģistrēt ilgtermiņa caurlaidi http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/caurlaides_2019/56999-ka-var-nopirkt-un-parregistret-ilgtermina-caurlaidi Tue, 05 Feb 2019 15:16:52 +0200 Kāpēc Jūrmalā ir iebraukšanas nodeva; normatīvie akti http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/caurlaides_2019/56996-kapec-jurmala-ir-iebrauksanas-nodeva-normativie-akti Tue, 05 Feb 2019 14:21:47 +0200 Nodeva par iebraukšanu Jūrmalā http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/caurlaides_2019/56995-nodeva-par-iebrauksanu-jurmala Tue, 05 Feb 2019 16:07:40 +0200 Pašvaldības policijas Administratīvā nodaļa http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/drosiba/pasvaldibas_policija/56799-pasvaldibas-policijas-administrativa-nodala Tue, 29 Jan 2019 16:19:27 +0200 Jūrmalas jauniešu iniciatīvu konkurss http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/atbalsts_projektu_istenosanai/56467-jurmalas-jauniesu-iniciativu-konkurss Fri, 02 Feb 2018 10:14:04 +0200