Sākumlapa http://xn--jrmala-bmb.lv Sākumlapa lv Wed, 12 Dec 2018 09:17:30 +0200 Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/caurlaides_2018/60512-biezak-uzdotie-jautajumi-un-atbildes Wed, 18 Jul 2018 15:20:13 +0200 2018. gadā īstenotie projekti http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/labiekartosana/60310-2018-gada-istenotie-projekti Tue, 04 Dec 2018 15:45:04 +0200 2017. gadā īstenotie projekti http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/labiekartosana/60309-2017-gada-istenotie-projekti Fri, 06 Jul 2018 11:19:12 +0200 2018. gadā īstenotie projekti http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas_integracija/sabiedribas_integracijas_projekti/60304-2018-gada-istenotie-projekti Wed, 05 Dec 2018 13:51:34 +0200 2017. gadā īstenotie projekti http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas_integracija/sabiedribas_integracijas_projekti/60298-2017-gada-istenotie-projekti Wed, 04 Jul 2018 15:31:53 +0200 2018. gadā realizētie projekti http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/veselibas_veicinasana/veselibas_veicinasanas_projekti/59958-2018-gada-realizetie-projekti Tue, 04 Dec 2018 15:59:00 +0200 2017.gadā realizētie projekti http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/veselibas_veicinasana/veselibas_veicinasanas_projekti/59957-2017gada-realizetie-projekti Mon, 02 Jul 2018 10:00:28 +0200 Saistošo noteikumu projekti http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas_lidzdaliba/saistoso_noteikumu_projekti/57192-saistoso-noteikumu-projekti Tue, 27 Feb 2018 11:25:07 +0200 Kontaktinformācija http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/caurlaides_2018/57010-kontaktinformacija Wed, 02 May 2018 16:10:21 +0200 Kādos gadījumos caurlaidi var anulēt http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/caurlaides_2018/57006-kados-gadijumos-caurlaidi-var-anulet Mon, 26 Feb 2018 17:47:27 +0200 Kā iesniegt pieteikumu nodevas atvieglojumam vai atbrīvojumam http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/caurlaides_2018/57003-ka-iesniegt-pieteikumu-nodevas-atvieglojumam-vai-atbrivojumam Thu, 26 Jul 2018 09:19:33 +0200 Kam pienākas nodevas atvieglojums vai atbrīvojums http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/caurlaides_2018/57002-kam-pienakas-nodevas-atvieglojums-vai-atbrivojums Fri, 23 Mar 2018 08:57:05 +0200 Kādi transportlīdzekļi var iebraukt Jūrmalā bez caurlaides http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/caurlaides_2018/57001-kadi-transportlidzekli-var-iebraukt-jurmala-bez-caurlaides Mon, 26 Feb 2018 11:38:49 +0200 Kā var nopirkt un pārreģistrēt ilgtermiņa caurlaidi http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/caurlaides_2018/56999-ka-var-nopirkt-un-parregistret-ilgtermina-caurlaidi Mon, 19 Mar 2018 15:42:52 +0200 Pārbaudīt caurlaides derīgumu http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/caurlaides_2018/56997-parbaudit-caurlaides-derigumu Tue, 24 Jul 2018 13:04:24 +0200 Kāpēc Jūrmalā ir iebraukšanas nodeva; normatīvie akti http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/caurlaides_2018/56996-kapec-jurmala-ir-iebrauksanas-nodeva-normativie-akti Tue, 06 Mar 2018 11:30:18 +0200 Nodeva par iebraukšanu Jūrmalā http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/caurlaides_2018/56995-nodeva-par-iebrauksanu-jurmala Fri, 27 Jul 2018 09:53:29 +0200 Pašvaldības policijas Administratīvā nodaļa http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/drosiba/pasvaldibas_policija/56799-pasvaldibas-policijas-administrativa-nodala Wed, 07 Nov 2018 14:00:31 +0200 Jūrmalas jauniešu iniciatīvu konkurss http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/atbalsts_projektu_istenosanai/56467-jurmalas-jauniesu-iniciativu-konkurss Fri, 02 Feb 2018 10:14:04 +0200 Veselību veicinoši pakalpojumi http://xn--jrmala-bmb.lv/lv/sabiedriba/veselibas_veicinasana/veselibu_veicinosi_pakalpojumi/54149-veselibu-veicinosi-pakalpojumi Fri, 20 Jul 2018 13:50:44 +0200