Piesaki savu kandidatūru vienam no Jūrmalas jauniešu domes amatiem: priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks vai protokolists!

image

Jūrmalas jauniešu dome ir Jūrmalas pilsētas domes izveidota institūcija, kurā darbojas Jūrmalas jaunieši, kas ir izteikuši vēlmi pārstāvēt jauniešu intereses un uzlabot jauniešu situāciju pilsētā, pārstāvot dažādas jauniešu grupas. Jūrmalas jauniešu dome (JJD) ir ļoti nozīmīgs posms jaunatnes darba īstenošanai Jūrmalas pilsētā, kura darbojas ciešā sadarbībā ar Jūrmalas jaunatnes inciatīvu centru. JJD valde sastāv no priekšsēdētāja, tā vietnieka un protokolista. Kopā jaunieši veido daudzpusīgas aktivitātes, popularizē neformālo izglītību un jaunatnes darbu un aizstāv jauniešu intereses Jūrmalas pilsētā. 

 

Priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un protokolista vēlēšanas

Piesaki savu kandidatūru vienam no trīs amatiem: priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks vai protokolists līdz 19.oktobrim plkst.15:00, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu.

 

  • Tavs ceļš līdz JJD priekšsēdētāja vai priekšsēdētaja vietnieka amatam: līdz 19.oktobrim iesniedzot elektronisko pieteikuma veidlapu, aizpildot vēlamā amata elektronisko pieteikuma veidlapu priekšsēdētājs/priekšsēdētāja vietnieks: http://ejuz.lv/jjdvelesanas2017vad.

 

Priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātiem jāgatavo prezentāciju, atbildot uz JJD sagatavotajiem jautājumiem:http://ejuz.lv/jjdvelesanas2017vad (prezentācijā jāiekļauj atbildes uz jautājumiem no elektroniskās pieteikuma veidlapas). Apstiprināto amata kandidātu uzrunas un ieceru aizstāvēšana notiks 23.oktobrī plkst.16:00 Jūrmalas pilsētas domē, Jomas iela 1/5, Majori. 

 

Izmantojot sociālos tīklus, veido savu kampaņu, izmantojot tēmturi #JJD_vēlēšanas. Aicinām iepazīstināt jauniešus ar savu kā JJD priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka plāniem, iecerēm, sevi kā tās vadītāju vai vadītāja vietnieku.

 

 

Balsošana notiks 23.oktobrī plkst.16:00 Jūrmalas pilsētas domē, Jomas iela 1/5, Majori.
Balsošana būs aizklāta. Balsstiesīgās personas - JJD biedri un Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centra darbinieki.


No 2016.gada 21.novembra līdz 2017.gada 23. oktobrim JJD vadība:
Priekšsēdētāja: Vaira Cipule
Priekšsēdētāja vietniece: Paula Tāre
Protokolists: Arturs Vilerts