Jūrmalas Mūzikas vidusskola un Jūrmalas Mākslas skola uzņem audzēkņus 2018./2019.mācību gadam. 

image

Jūrmalas Mākslas skola uzņem audzēkņus

profesionālās ievirzes izglītības

programmā

“Vizuāli plastiskā māksla”

 

Programmai var pieteikt bērnus no astoņu gadu vecuma, kas 2018./2019. mācību gadā mācīsies vispārizglītojošās skolas 2. klasē.

 

Audzēkņu uzņemšana – 22., 23. un 24. maijā plkst. 16.00.

 

Audzēkņi, kuri mācās vispārizglītojošo skolu 3.–6. klasē, pēc iestājpārbaudījumu rezultātiem var tikt uzņemti vecāko kursu brīvajās vietās.

 

Iestājpārbaudījumi kompozīcijā un keramikā (līdzi jāņem piederumi zīmēšanai un gleznošanai).

 

Nepieciešamie dokumenti:

  • vecāku aizpildīts noteikta parauga iesniegums;
  • ārsta izziņa par veselības stāvokli;
  • iestājpārbaudījumu dienā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

 

Skolas adrese: Jūrmala, Jaundubulti, Strēlnieku prosp. 30. Mājaslapa: www.jurmala.makslasskola.lv.

 

Tālr. informācijai: 67767529 (skolas administrācija); 27029262 (skolotājs Antons Vaivods); 29997011 (skolotāja Kristīne Belte).

 

Mākslas skolas filiāle darbojas Slokas pamatskolā. Tālr. informācijai: 29695257 (skolotāja Saulcerīte Greiziņa).

 

 

Jūrmalas Mūzikas vidusskola uzņem audzēkņus 2018./2019. mācību gadam

 

Konsultācijas (muzikālās dzirdes, muzikālās atmiņas un ritma pārbaude) un dokumentu pieņemšana – no 21. maija līdz 31. maijam; iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 67764498.

 

Dokumentu pieņemšana darba dienās plkst. 10.00–18.00 skolas lietvedībā. Nepieciešamie dokumenti:

  • iesniegums (noteiktas formas veidlapa);
  • fotogrāfija (3x4 cm);
  • dzimšanas apliecības kopija;
  • ārsta izziņa par veselības stāvokli ar slēdzienu, ka izglītojamais vienlaikus var mācīties vairākās izglītības iestādēs;
  • iegūtās izglītības mūzikā (ja tāda ir un stājas uz 2. vai augstāku klasi) dokumenta kopija. 

 

Iestājpārbaudījumi notiks 4. un 5. jūnijā. Plašāka informācija – skolas mājaslapā muzikasskola.jurmala.lv no 1. jūnija un skolā Smilšu ielā 7.

 

No 2018. gada 1. septembra Jūrmalas Mūzikas vidusskola uzsāks darbu jaunās telpās Dubultos, Strēlnieku prospektā 30. Dokumentu pieņemšana un konsultācijas notiek skolas pašreizējās telpās Majoros, Smilšu ielā 7.