Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra un Latvijas Lielo pilsētu asociācija sadarbībā ar deviņām pilsētām sāk vērienīgu Latvijas simtgades iniciatīvu “No Brīvības līdz brīvībai. Brīvības ielu stāsts”.

image

Iniciatīvas galvenais vēstījums ir “No brīvības līdz brīvībai”. Tās laikā gada garumā paredz īstenot dažādu formātu izstādes, diskusiju forumus, konkursus un konferences. Katrā no deviņām republikas pilsētām tiks īstenotas kopīgas “Brīvības ielu stāsta” aktivitātes dažādos formātos.

 

Brīvības vārds

Latvijā ir vairāk nekā 60 ielu, bulvāru un laukumu, kam dots Brīvības vārds. Deviņās lielajās pilsētās, tostarp Jūrmalā, 2018. gadā tiks rīkoti vienoti Brīvības ielu stāstu pasākumi. Jūrmalā tie ietver izstādi “Brīvības stāsti. Jūrmalnieku laikmeta liecības Latvijas simtgadei”, kurā kopā ar vēsturniekiem, novadpētniekiem, pedagogiem, skolēniem un dažādu paaudžu iedzīvotājiem apzinātas saglabātās atmiņas un vēstures liecības fotogrāfijās, lietās un stāstos. 

 

Ikviens aicināts piedalīties izstādes veidošanā

Katra cilvēka un viņa dzimtas biogrāfijā ir rodami Latvijas simtgades vēstures nospiedumi. Lai 2018. gada oktobrī izveidotu kultūrvēsturisku izstādi “Brīvības stāsti. Jūrmalnieku laikmeta liecības Latvijas simtgadei” Jūrmalas pilsētas muzejā un Aspazijas mājā, Jūrmalas pilsētas muzejs aicina jūrmalniekus piedalīties Latvijas simtgades izstādes veidošanā, nododot muzejam vai deponējot uz izstādes laiku priekšmetus, piemiņas lietas, kas tiek glabātas kā laikmeta liecības. Muzejs aicina arī izstāstīt savus brīvības stāstus par īpašiem vēstures vai likteņa pavērsiena punktiem jebkurā Latvijas simtgades posmā.

 

Lietas un fotogrāfijas, stāsti par mājām un likteņiem

Izstādē var iekļaut fotogrāfijas (līdzdalība Latvijas neatkarības karā, Latvijas Republikas proklamēšana, dzimtas fotoattēli, liecības par Latvijas okupāciju, deportācijām, valsts neatkarības atgūšanu u.c.), priekšmetus, kas saglabājušies no bēgļu gaitām (koferus, apģērbu, apavus, pastkartes), armijas formas, dzimtas relikvijas, kas nodotas no paaudzes paaudzē un stāsta par Latvijas brīvvalsts posmu. Tas var būt saudzīgi glabāts Latvijas karogs, skolas laika liecības un citi dokumenti,  padomju okupācijas perioda lietas, grāmatas ar ierakstiem, stāsti par mājām, cilvēku likteņiem un citas lietas, kas ir daļa no Latvijas un saistās ar brīvības vārdu.

 

Stāsti par Brīvības prospektu Jūrmalā

Īpaši aicinām iedzīvotājus, kas dzīvojuši vai tagad dzīvo Brīvības prospektā vai kādreizējā Brīvības ielā (Slokas−Kauguru rajonā no pagājušā gadsimta 30. gadu vidus līdz 1973. gadam, kad tā pārdēvēta par Tirzas ielu).

 

Par priekšmetu un stāstu nodošanu izstādes veidošanai lūdzam sazināties ar Jūrmalas pilsētas muzeja krājuma glabātāju Līviju Baumani-Andrejevsku, tālr. 67761914, mob. tālr. 29702226 (pirmdienās, otrdienās un trešdienās).

 

Informāciju vai jautājumus sūtiet uz e-pasta adresi muzejs@jurmala.lv vai krajums@jurmala.lv. Eksponātu iesniegšanas termiņš – 31. maijs.