Jūrmalas pašvaldība aicina izvirzīt pretendentus Jūrmalas pilsētas augstākā apbalvojuma – Goda zīmes – piešķiršanai. Pretendentus apbalvojuma piešķiršanai var pieteikt līdz 30. oktobrim.

image

Apbalvojumu piešķir Jūrmalas pilsētas pašvaldība, izvērtējot iedzīvotāju īpašos nopelnus izglītības, kultūras, tautsaimniecības, veselības aprūpes un sociālās aizsardzības, sabiedriskās darbības, sporta u. c. jomās, lai izteiktu atzinību par viņu ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā un kūrortpilsētas vārda popularizēšanā.

 

Apbalvojumu – Goda zīmi – piešķir kopā ar titulu „Goda jūrmalnieks” un 5000 eiro naudas balvu.

 

Pretendentus apbalvojuma piešķiršanai var pieteikt nevalstiskās organizācijas un profesionālās asociācijas, ne mazāk kā piecu cilvēku grupa, juridiskās personas, citu Jūrmalas pilsētas pašvaldības konkursu komisiju vadītāji, pašvaldības deputāti un struktūrvienību vadītāji.

 

Pieteikumā jānorāda informācija par apbalvojumam izvirzīto pretendentu un motivēts pamatojums par pretendenta ieguldījumu.

Normatīvie akti:

Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 28.septembra nolikums Nr.37 "Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums"
Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 28.septembra lēmums Nr. 395 "Par Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvu"
Pieteikuma anketa (word)

 

Pieteikumus apbalvojuma piešķiršanai var iesniegt:

  • nosūtot pa pastu Jūrmalas pilsētas domei Jomas ielā 1/5;Jūrmalā, LV- 2015;
  • personīgi iesniedzot Jūrmalas pilsētas domes apmeklētāju apkalpošanas centros Majoros – Jomas ielā 1/5, Kauguros – Raiņa ielā 110 vai Ķemeros – Tukuma ielā 30;
  • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi apbalvojumi@jurmala.lv ar norādi „Apbalvojumu piešķiršanas komisijai”. Pieteikumam jābūt parakstītam ar elektronisko parakstu.

 

Iesniegtos pieteikumus vērtēs Apbalvojumu izvērtēšanas komisija septiņu cilvēku sastāvā, vērtējot pretendentu pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, profesionālos sasniegumus un ieguldījumu gan konkrētajā nozarē, gan Jūrmalas pilsētas attīstībā kopumā, kā arī citus kritērijus.

 

Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums paredz, ka šo apbalvojumu var saņemt vienu reizi mūžā, viena gada laikā apbalvojumu var piešķirt ne vairāk kā diviem cilvēkiem. Par īpašiem nopelniem un sasniegumiem var piešķirt arī citus Jūrmalas pilsētas pašvaldības apbalvojumus – Goda rakstu, Atzinības rakstu un Pateicības rakstu.

 

Jūrmalas pilsētas apbalvojums Goda zīme tiks pasniegts Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai veltītā svinīgā pasākumā Dzintaru koncertzālē.

 

Jūrmalas pašvaldība augstāko apbalvojumu – Goda zīmi un titulu “Goda jūrmalnieks” – dibinājusi 2015. gadā. Pirmo reizi apbalvojums tika piešķirts latviešu populārās mūzikas autoram, komponistam un pianistam Maestro Raimondam Paulam. Pērn to saņēma dziedātāja Laima Vaikule un SIA "Jūrmalas slimnīca" valdes priekšsēdētājs, Ķirurģijas nodaļas vadītājs Egons Liepiņš.