No 1.aprīļa atsāksies periods, kad par iebraukšanu Jūrmalā būs jāmaksā. Jūrmalas pilsētas dome aicina neatlikt uz pēdējo brīdi ilgtermiņa caurlaides noformēšanu, un izdarīt to jau tagad. 

image

Nedēļas, mēneša vai visa perioda caurlaides ērti noformēt var internetā portālā www.epakalpojumi.jurmala.lv jau no 1.marta.

 

Pašvaldība vērš uzmanību, ka tiem, kuriem pienākas caurlaides maksas atvieglojums vai atbrīvojums, caurlaide jānoformē līdz 22.martam, lai tā būtu spēkā 1.aprīlī. Caurlaides personām, kurām ir tiesības uz nodevas atvieglojumu vai atbrīvojumu, tiek reģistrētas pēc pieteikuma apstiprināšanas un nodevas vai maksas pakalpojuma apmaksas, un tas notiek aptuveni piecu darba dienu laikā.

 

Pieredze rāda, ka lielākā daļa par caurlaides noformēšanu atceras marta beigās. Jo savlaicīgāk pieteikums tiks iesniegts, jo ātrāk tas tiks izskatīts un caurlaide noformēta. Lai caurlaide būtu spēkā jau 1.aprīlī, pieteikums caurlaidei jāiesniedz līdz 22.martam un līdz 1.aprīlim jāsamaksā nodeva vai maksas pakalpojuma maksa. Marta pēdējā nedēļā iesniegtos pieteikumus pašvaldība var nepaspēt izskatīt, tādēļ caurlaide 1.aprīlī var vēl nebūt spēkā. Ja 22.marts ir nokavēts, un caurlaide 1.aprīlī nav stājusies spēkā, pašvaldība aicina iegādāties caurlaidi vairākām dienām vai nedēļai, lai neriskētu ar 50 eiro soda saņemšanu. Nedēļas caurlaide šogad ir jaunums – tā maksā 10 eiro (transportlīdzeklim ar pilnu masu līdz 3,5 t) un būs spēkā septiņas dienas.

 

Kopš pagājušā gada Jūrmalā ieviesta elektroniska caurlaižu sistēma – ilgtermiņa caurlaides tiek noformētas un reģistrētas elektroniski, un ieviesta arī elektroniska caurlaižu kontroles sistēma. Pašvaldība aicina transportlīdzekļu vadītājus no 1.aprīļa pārliecināties par to, vai transportlīdzeklim ir iegādāta vai spēkā esoša caurlaide – tā kā kontroli nodrošina elektroniskā sistēma, piefiksējot katra iebraukušā transportlīdzekļa numuru, izvairīties no soda 50 eiro apmērā nebūs iespējams.

 

Jūrmalā deklarētajām personām un nekustamā īpašuma īpašniekiem (fiziskām personām) caurlaides bez maksas un bez pieteikuma reģistrē informācijas sistēma visiem Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) reģistrētajiem īpašumā, valdījumā un turējumā esošajiem transportlīdzekļiem.

 

Pilna informācija par caurlaidēm, noformēšanas nosacījumiem, atvieglojumu saņemšanu pieejama pašvaldības sadaļā Caurlaides 2018

 

Par e-pakalpojumu portālā pieteiktās un apmaksātās caurlaides derīgumu, kā arī par automātiski reģistrētās caurlaides derīgumu var pārliecināties, ievadot transportlīdzekļa reģistrācijas numuru un reģistrācijas apliecības numuru: