Jūrmalas pilsētas dome izsludina papildu pieteikšanos konkursam par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai. Pieteikšanās termiņš – 7.maijs (ieskaitot).

image

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 18. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.15 par „Kārtība kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”  un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26. septembra nolikumu Nr.26 ” Jūrmalas pilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma piešķiršanas konkursa nolikums” Jūrmalas pilsētas dome izsludina papildus pieteikšanos konkursam par līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai. Pieteikšanās termiņš – 07.05.2018 (ieskaitot). Dokumentācijas iesniegšana Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā. Jautājumu un neskaidrību gadījumā par iesniedzamo dokumentāciju zvanīt pa tālruni 29125789.

 

Ar saistošo noteikumu un konkursa nolikuma pilnu tekstu var iepazīties Kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma piešķiršanas konkurss.