Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībnieki var saņemt pabalstu
Publicēts: ceturtdiena, 11.oktobris, 2018
Kategorija: Pašvaldība

Černobiļas atomelektrostacijas avārija ir ietekmējusi daudzus Latvijas iedzīvotājus. Jūrmalas pilsētas dome 2018.gada pavasarī apstiprināja saistošos noteikumus par pabalsta piešķiršanu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem; pabalsts paredzēts veselības uzlabošanai.

image

Černobiļas AES avārijas seku novēršanā 1986.–1988. gadā no Latvijas piedalījās vairāk nekā seši tūkstoši cilvēku  – dažādi speciālisti un mobilizētie karavīri. Vairāk nekā puse no viņiem ir kļuvuši par invalīdiem, bet daudzi jau ir devušies mūžībā. Černobiļas ēnā dzīvo arī viņu bērni, kuriem joprojām tiek atklātas vecāku saņemtā apstarojuma izraisītas sekas.

 

Jūrmalas pilsētas dome 2018. gada 26. aprīlī ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.17 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem". Atbilstīgi noteikumiem Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem tiek piešķirts pabalsts100 eiro apmērā kalendārajā gadā; pabalsts paredzēts veselības uzlabošanai. Pabalstu šogad varēs saņemt novembrī, bet, sākot ar 2019. gadu, – katru gadu aprīlī.

 

Pabalstu var saņemt Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” ir izsniegusi Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībnieka apliecību un kuri ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas savu pamata dzīvesvietu ir deklarējuši Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

 

Pabalstu piešķir Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde. Pabalsta saņemšanai jāvēršas Labklājības pārvaldē Mellužu prospektā 83 vai Skolas ielā 11, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” izsniegta Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībnieka apliecība un jāiesniedz iesniegums.

 

Iedzīvotāju pieņemšana Labklājības pārvaldē: pirmdienās plkst.10.00–13.00 un 14.00–18.00, otrdienās un ceturtdienās plkst.10.00–13.00 un 14.00–16.00, piektdienās plkst.10.00–13.00.

 

Pieteikuma veidlapa pabalsta saņemšanai atrodama mājas lapas sadaļā “Pašvaldības palīdzība pilsētas iedzīvotājiem, neizvērtējot ģimenes ienākumus”.

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2019
PILSĒTAS KARTE