Būs jauna dabas taka, mājaslapa jauniešiem un skolēnu parlaments
Publicēts: ceturtdiena, 13.jūnijs, 2019
Kategorija: Pašvaldība

Jūrmalas domes maija sēdē tika apstiprināta pašvaldības dalība projektu konkursos finansējuma piesaistei, lai pilnveidotu tūrisma, izglītības un darba ar jaunatni piedāvājumu.

image

Popularizēs tūrisma iespējas reģionā

Jūrmala sadarbībā ar Igaunijas nevalstisko organizāciju (NVO) “West Estonia Tourism” un tūrisma biedrībām, asociācijām un pakalpojumu sniedzējiem Latvijā un Igaunijā iecerējusi popularizēt kūrorta tradīcijas, izstrādājot kopīgu tematisku maršrutu Latvijas–Igaunijas teritorijā.

Jūrmala projekta gaitā plāno veikt pētījumu par piekrastes jonizētā gaisa ietekmi uz cilvēka veselību. Iecerēts arī izveidot aptuveni 2 km garu veselības veicināšanas taku pilsētas centrā posmā no Baznīcas ielas līdz Amatas ielai, kā arī iegādāties pītus pludmales krēslus, ko izvietot pie Jūrmalas pilsētas muzeja.

Projektā iesaistījusies Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”, Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība, NVO “Apivar”, Krimuldas rehabilitācijas centrs, Bīriņu pils, Dikļu pils, Līgatnes rehabilitācijas centrs, Igaunijas Spa apvienība, Igaunijas Lauku tūrisma asociācija, Pērnavas pilsēta, Pērnavas koledža, Hāpsalu pilsēta, Padastes muiža un citi.

Projektu plānots īstenot, piedaloties Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas “Vairāk dažādots un ilgtspējīgs dabas un kultūras mantojums” iesniegumu konkursā ar projektu “Dziedniecības mantojums”. Prognozējamais projekta realizēšanas laiks ir no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. decembrim.

Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera plānotās izmaksas ir 100 000 eiro, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 15%.

 

Jauniešiem būs sava mājaslapa

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs attīstīs sadarbību starp darbā ar jaunatni iesaistītajiem profesionāļiem un jauniešiem, izstrādājot vienotu komunikācijas stratēģiju un izvirzot kopīgas prioritātes Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2021.–2023. gadam periodam.

Projektā plānots izveidot arī mājaslapu, kurā regulāri tiktu publicēta informācija par Jūrmalas jauniešu iespējām, aktualitātēm un būtu pieejama informācija par darbā ar jaunatni iesaistītajiem.

Lai ieceri realizētu, Jūrmalas pilsētas dome piedalīsies Izglītības un zinātnes ministrijas atklātajā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu “Ilgtspējīga [sa]darbība”. Prognozējamais projekta īstenošanas laiks ir no 2019. gada 26. jūlija līdz 2020. gada 8. jūlijam. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 3500 eiro, kas 100% apmērā ir valsts budžeta finansējums.

 

Pumpuru vidusskolā veidos Skolēnu parlamentu

Pumpuru vidusskola sadarbībā ar piecām izglītības iestādēm no Čehijas, Maltas, Spānijas un  Apvienotās Karalistes katra savā skolā kā efektīvu instrumentu demokratizācijas procesā veidos Skolēnu parlamentu.

Katras valsts Skolēnu parlamenta deputāti regulāri organizēs videokonferences starp Skolēnu parlamentiem, apspriežot aktualitātes. Skolēni identificēs svarīgākās tēmas Skolēnu parlamentam, uzlabos komandas darba prasmes, kā arī kritiskās domāšanas, svešvalodu un informācijas tehnoloģijas prasmes.

Projektu plānots realizēt, piedaloties Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” atklātā projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Skolēnu parlaments – skolas darbības aktivizēšana, izmantojot skolēnu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos” sadarbībā ar vadošo projekta partneri Zakladni skolu no Čehijas.

Projektu paredzēts īstenot no 2019. gada 1. septembra līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Pumpuru vidusskolas kā projekta partneres projekta plānotās izmaksas ir 28 420 eiro, kas 100% ir Eiropas Savienības budžeta finansējums.

 

Uzdots sakārtot vidi degradējošas ēkas

Veicot dzīvojamo ēku Mellužu prospektā 30 un Teātra ielā 6 vizuālo un tehnisko apskati, pieņemts lēmums ēkas klasificēt kā cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas.

Domes sēdē deputāti lēma, ka nekustamajam īpašumam turpmāk tiks piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme trīs procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības. Īpašniekiem uzdots līdz gada beigām sakārtot nekustamos īpašumus, veicot ēku fasāžu krāsošanu un remontu vai ēku konservāciju.

Savukārt par spēkā neesošu tika atzīts lēmums par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Rīgas ielā 47. Ņemot vērā to, ka ēka ir nojaukta un dabā vairs nepastāv vidi degradējošā un cilvēku drošību apdraudošā ēka, īpašniekam turpmāk vairs nebūs jāmaksā paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme.

 

Neiebilst būvju nojaukšanai

Pilsētas pašvaldībā saņemti īpašnieku iesniegumi būvju nojaukšanai Egļu ielā 5a, Ganību ceļā 5, Priežu ielā 3 un Stabu ielā 8a. Domes sēdē deputāti neiebilda būvju nojaukšanai. Būvvaldei uzdots kontrolēt, lai būvju nojaukšana atbilstu normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE