Sākoties rudenim, privātmāju dārzos nereti sakrājas gan nopļautā zāle, kritušie āboli, gan kādas dārzeņu vai augu atliekas. Kur to likt? Šāds jautājums aktualizējas, arī sākoties lapkritim.

image

Vides apsaimniekošanas uzņēmums “Clean R” Jūrmalā sāk akciju “Zelta rudens”, kuras laikā pilsētniekiem piedāvā iespēju atbrīvoties no zaļajiem jeb bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem par īpašu cenu.

 

Akcijas laikā jūrmalniekiem tiks nodrošināti specializēti priekšapmaksas zaļo atkritumu maisi par 0,97 eiro. Viena maisa tilpums ir 100 litri, un tā cenā ir iekļauta maisa aizvešana no īpašuma. Akcijas laikā maisus var iegādāties neierobežotā daudzumā – tik, cik nepieciešams rudens dārza darbiem, un pieteikt to izvešanu vairākkārt. Akcija norisināsies no 1. septembra tik ilgi, kamēr turpināsies rudens darbi.

 

Zaļo atkritumu maisā drīkst ievietot tikai bioloģiski noārdāmos atkritumus – dabīgas izcelsmes atkritumus, piemēram, nopļauto zāli, koku lapas, nelielus koku zarus, augļus un dārzeņu pārpalikumus, kā arī slapjus papīra atkritumus.

 

Maisos nedrīkst ievietot sazīves, bīstamos un celtniecības atkritumus, kā arī izdedžus un jebkāda cita veida atkritumus, kas var bojāt maisu un neatbilst bioloģiski noārdāmo atkritumu sastāvam. Atkritumu svars vienā maisā nedrīkst pārsniegt 20 kg.

 

Šos atkritumu maisus ikviens Jūrmalas iedzīvotājs var iegādāties atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma “Clean R” Jūrmalas klientu apkalpošanas centrā Jomas ielā 30 Majoros darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, kā arī Vietalvas ielā 5 Rīgā darbdienās no plkst. 8.00 līdz. 17.00.

 

Piepildītos maisus “Clean R” izvedīs svētdienās, pēc noteikta grafika dodoties uz pieteiktajām adresēm. Lai pieteiktu izvešanu, lūgums zvanīt uz “Clean R” klientu apkalpošanas centru pa tālruni 67111001 vai rakstīt e-pastu uz adresi: kc@cleanr.lv, norādot klienta līguma numuru vai maisu atrašanās vietu, kā arī savu tālruņa numuru.

 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa atgādina, ka Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi “Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” nosaka –  namīpašumu, zemesgabalu un citu teritoriju īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem (lietotājiem) jānodrošina lapu, zaru, nopļautās zāles un nezāļu nogādāšana izgāztuvē vai to kompostēšana. Saistošie noteikumi nosaka, ka Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā nav atļauts dedzināt ugunskuros sadzīves, būvniecības un zaļos atkritumus, to skaitā dedzināt jebkādus plastmasas, gumijas izstrādājumus un citas ķīmiskas vielas gan ugunskuros, gan apkures krāsnīs.