Kopīgi radīsim svētku noskaņu pilsētā!
Publicēts: otrdiena, 27.novembris, 2018
Kategorija: Sabiedrība

Jūrmalas pilsētas dome ir izsludinājusi ikgadējo konkursu “Skaistākais Ziemassvētku noformējums”. Konkursa mērķis ir veicināt Jūrmalas pilsētā Ziemassvētku noskaņas un svētkiem atbilstīga dekorējuma izvietošanu uz pilsētas ēku fasādēm, skatlogos, laukumos un sabiedrisko ēku iekštelpās, kā arī motivēt iedzīvotājus, uzņēmējus un iestādes piedalīties svētku noskaņas radīšanā, kopīgi veidojot vizuāli pievilcīgu un Jūrmalai raksturīgu pilsētvidi Ziemassvētku noskaņās.

image

Konkursā var piedalīties uzņēmumi un privātpersonas, valsts un pašvaldības iestādes, piesakot objektus – ēku fasādes, skatlogus, pagalmus, laukumus un sabiedrisko ēku iekštelpas – ar Ziemassvētku tematikai atbilstošu noformējumu.

 

Svētku noformējums šogad tiks vērtēts trīs grupās: privātmāju un daudzdzīvokļu namu fasādes un pagalmi; izglītības iestādes; sabiedrisko ēku, viesnīcu, biroju fasādes, skatlogi un laukumi.

 

Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības vērtēt arī konkursam nepieteiktos objektus, ja to noformējums rada īpašu Ziemassvētku noskaņu, ir mākslinieciski augstvērtīgs un uzlabo Jūrmalas pilsētas tēla vizuālo kvalitāti.

 

Konkursa komisija vērtēs noformējuma atbilstību Ziemassvētku tematikai un noskaņai, noformējuma idejas oriģinalitāti un kompozīciju, lietoto materiālu saskaņu, tīrību un kārtību objektā un tam piegulošajā teritorijā.

 

Pieteikumi konkursam tiks gaidīti no 3. līdz 14. decembrim. Tie jāiesniedz rakstveidā ar norādi “Konkursam “Skaistākais Ziemassvētku noformējums”” Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros Jomas ielā 1/5, Edinburgas prospektā 75, Raiņa ielā 110 vai Tukuma ielā 30 vai arī elektroniski jānosūta uz e-pasta adresi pasts@jurmala.lv.

Iesniedzot pieteikumu, jānorāda pieteiktā objekta adrese un nosaukums, kā arī īss pamatojums, kāpēc objekts pieteikts konkursā. Papildu informāciju par konkursa norisi var uzzināt, zvanot uz tālruņa numuru 67752458 vai 26543907 Jūrmalas pilsētas domei.

 

Konkursa uzvarētāji saņems Jūrmalas pilsētas domes Atzinības rakstu un balvas. 

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2019
PILSĒTAS KARTE