Šogad īpašniekiem jāreģistrē decentralizētās kanalizācijas sistēmas
Publicēts: ceturtdiena, 7.februāris, 2019
Kategorija: Sabiedrība
Autors: SIA “Jūrmalas ūdens”

SIA “Jūrmalas ūdens” decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem ir nosūtījis rakstisku uzaicinājumu iesniegt decentralizētās kanalizācijas sistēmas (notekūdeņu krājbedre, septiķis vai notekūdeņu attīrīšanas iekārta ar jaudu līdz 5m³/DNN) reģistrācijas apliecinājumu.

2018. gada 24. maijā ir pieņemti Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

 

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija

Saskaņā ar noteikumu 28.punktu “Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz SIA “Jūrmalas ūdens” pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu”.

Pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem pievienoto paraugu (3.pielikums) nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs iesniedz Jūrmalas pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam (SIA “Jūrmalas ūdens”) līdz 2019.gada 31.decembrim.

 

Aizpildītu decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu var iesniegt SIA “Jūrmalas ūdens” Promenādes ielā 1a Abonentu daļā vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi una.morozova@jurmalasudens.lv; neskaidrību gadījumā var zvanīt pa tālruni 27809119.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājuma veidlapa atrodama SIA “Jūrmalas ūdens” mājaslapā sadaļā “Informācija klientiem” – “Iesniegumu paraugi”.

 

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstošas darbības nodrošināšana

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks ir atbildīgs par tās ekspluatāciju atbilstoši vides aizsardzības un Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 prasībām. Tas nozīmē, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam ir jānodrošina, lai vidē netiek novadīti neattīrīti vai nepietiekami attīrīti notekūdeņi.

Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst šajos saistošajos noteikumos un normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs nodrošina tās atbilstību šo saistošo noteikumu un normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim.

 

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pasūtījuma ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu ir sagatavots informatīvs materiāls “Ieteikumi notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai”.

 

Ieteikumiem ir rekomendējošs raksturs, taču tie paredzēti, lai iedzīvotāji varētu atbilstoši lietot esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas (notekūdeņu krājbedre, septiķis vai notekūdeņu attīrīšanas iekārta ar jaudu līdz 5m³/DNN), lai nodrošinātu to atbilstību vides aizsardzības prasībām. Sniegti ieteikumi sākotnējai decentralizēto kanalizācijas sistēmu darbības novērtēšanai, ja īpašnieka rīcībā nav attiecīgās dokumentācijas. Ieteikumi ir viegli saprotami, un tajos atradīsit noderīgu informāciju, kā šo sistēmu ierīkot un uzturēt.

Informatīvais materiāls pieejams Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā sadaļā “Publikācijas un pētījumi” – “Metodiskie materiāli” – “Metodiskie materiāli pašvaldībām”.

 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2019
PILSĒTAS KARTE