Pilsētā dārzi un parki zied gan pašvaldības, gan privātās teritorijās. Jūrmala rīko konkursu “Jūrmalas pilsētas skaistākais īpašums 2019” un līdz 12. jūlijam aicina pieteikt konkursam skaistākos un sakoptākos īpašumus.

image

Tradīcija rīkot konkursu un godināt skaistāko dārzu kopējus Jūrmalā aizsākās pirms vairāk nekā 20 gadiem Ķemeros. Konkursa mērķis ir izcelt pilsētas sakoptākos īpašumus un pateikties to čaklajiem saimniekiem par rūpēm, ko viņi iegulda tīkamas un harmoniskas vides radīšanā savos dārzos, kas papildina Jūrmalas pilsētas ainavu daudzveidību.

Savas teritorijas konkursam var pieteikt īpašnieki, valdītāji vai turētāji, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes, organizācijas un uzņēmējsabiedrības, kā arī uzņēmumi, kas apsaimnieko vai ir izveidojuši privātas teritorijas labiekārtojumu, ja nekustamā īpašuma īpašnieks ir piekritis dalībai konkursā.

 

Pieteikumus konkursam, aizpildot veidlapu, var iesniegt elektroniski (pasts@jurmala.lv), nosūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros Jūrmalā (Jomas ielā 1/5, Raiņa ielā 110 vai Tukuma ielā 30) līdz 8. jūlijam. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Sabiedrība” – “Jaunumi”. Pieteikšanās konkursam – līdz 12. jūlijam; konkursa komisija pieteiktos objektus vērtēs no 15. līdz 20. jūlijam.

 

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šogad atsevišķi tiks vērtēti arī tie īpašumi, kuru ierīkošanā un projektēšanā piedalījušies speciālisti un arhitekti.

 

Vērtēšana notiks piecās grupās, katrā tiks noteikti trīs labākie:

  • individuālās dzīvojamās mājas, kuru īpašnieki, valdītāji vai turētāji paši ir izveidojuši un uztur savu teritoriju;
  • individuālās dzīvojamās mājas, kuru teritoriju ierīkošanā un projektēšanā piedalījušies nozares speciālisti un arhitekti;
  • daudzdzīvokļu nami;
  • Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības;
  • publiski pieejamas uzņēmumu teritorijas.

 

Konkursā tiks vērtēts pirmais iespaids teritorijā, zonējums visam īpašumam, kopējais iespaids par tīrību un kārtību, plānojuma saderība ar apbūvi, žogu; funkcionālais plānojums dārza zonai, augu kompozīcija, veselīgums, augu izvēle un atbilstība mūsdienu dārza ierīkošanas prasībām; zāliena plānojums un tā apkopšanas kvalitāte; celiņu un laukumu plānojums un kvalitāte; atpūtas vietu, soliņu, terašu, mazo arhitektūras formu, ūdens elementu izvietojums, kompozīcija, oriģinalitāte; esošo koku vainagu novērtējums; dārza projekta oriģinalitāte, tehnisko risinājumu lietojums un iekļaušanās apkārtējā vidē.