Novembris

Nosaukums Īstenošanas laiks  Īstenošanas vieta Jūrmalā
Vingrošana māmiņām ar bērniem**

ceturtdienās plkst.11.00

(līdz 15.novembrim)

Tikšanās vieta Dzintaru Mežaparkā

pie Skatu torņa.

Uzziņas pa tālr.29103212

Joga telpās senioriem pirmdienās  plkst.11.00

Jūrmalas pilsētas muzejā

Tirgoņu ielā 29

Joga telpās ar priekšzināšanām trešdienās plkst.18.15 (nenotiks 14.novembrī)

Pumpuru vidusskolas aktu zālē

Kronvalda ielā 8

Joga telpās iesācējiem sestdienās plkst.9.00 

Pumpuru vidusskolas aktu zālē

Kronvalda ielā 8

Joga personām ar invaliditāti   

otrdien, 6., 13., 20., 27.novembrī,

plkst.9.30–10.45
piektdien, 2., 16., 23., 30.novembrī,

plkst.12.30–13.45 

Latvijas sarkanā krusta 

Sociālajā centrā "Kauguri"  

Kapteiņa Zolta 121.

Uzziņas pa tālr.67740124 

Ciguna nodarbības otrdienās plkst.18.30

Pumpuru vidusskolas aktu zālē 

Kronvalda ielā 9.

Uzziņas pa tālr.22322476

sestdienās plkst.10.00

Jūrmalas Valsts ģimnāzijā

Raiņa ielā 55.

Uzziņas pa tālr.22322476

Ielu vingrošanas nodarbības pirmdienās, trešdienās plkst.18.00

Sporta klubā "Siena"

Raiņa ielā 84/86.

Uzziņas pa tālr.29330153

Nūjošana* Svētdienās plkst.10.00–11.30 (nenotiks 18.novembrī)

Kauguru pludmalē

Kapteiņa Zolta ielā 123

pie glābšanas stacijas.

Svētdienās  plkst.12.30–14.00 (nenotiks 18.novembrī)  

Dubultu pludmalē 

Baznīcas ielas galā.

Tematiskas veselības nodarbības iedzīvotājiem virs 54 gadiem un cilvēkiem ar invaliditāti *

2., 16., 23.,30.novembrī

plkst.10.00–12.00

interaktīvas kustību nodarbības dzīves kvalitātes paaugstināšanai, atslābināšanās vingrinājumi

Veselības veicināšanas un

sociālo pakalpojumu centrā 

Skolas ielā 44.

Uzziņas pa tālr: 67740124

1., 8., 15.,22.novembrī

plkst.11.00–13.00

izzinošas nodarbības par onkoloģiju, asinsspiedienu, smēķēšanu un cietiem sirds asinsvadu saslimšanu riska faktoriem 

Latvijas Sarkanā Krusta

Sociālajā centrā "Kauguri"

Kapteiņa Zolta ielā 121.

Uzziņas pa tālr: 67740124.

pašvaldības finansētas aktivitātes 2018.gada budžeta ietvaros
* aktivitātes tiek realizētas ESF projektā "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā" (Nr.9.2.4.2./16/I/008)
** projektu īsteno Biedrība  “ASNE” Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa III kārtas ietvaros 2018.gadā